Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesrådet beskæftigelsespolitiske mål for 2018

04-07-2017

Beskæftigelsesrådets indstilling til beskæftigelsesministeren om ministerens udmelding af vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen 2018.

BER har drøftet og indgivet indstilling til beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål for 2018, hvor BER med enkelte bemærkninger tilsluttede sig ministerens forslag til fem mål. BER har desuden bidraget til at fastlægge måleindikatorerne for hvert af målene. De fem beskæftigelsespolitiske mål 2018 er:

  • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
  • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
  • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Beskæftigelsesrådets brev til beskæftigelsesministeren med indstilling om de beskæftigelsespolitiske mål for 2018 (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2018 (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens brev til BER om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2018 (pdf) (nyt vindue)