Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesrådet om vigtigheden af kommunernes fokus på brugen af investeringstankegangen i beskæftigelsesindsatsen

29-11-2017

BER’s brev og kronik om vigtigheden af investeringstankegang i kommunerne.

BER har beskæftiget sig med vigtigheden af kommunernes fokus på brugen af investeringstankegangen i beskæftigelsesindsatsen. Rådet vurderer, at investeringsstrategier er vigtige i forhold til at foretage prioriteringer, hvor der træffes solide valg baseret på arbejdsmarkedets behov. Flere kommuner har gode erfaringer med at investere i beskæftigelsesindsatsen, og BER foreslog ministeren at overveje initiativer, der yderligere kan udbrede kendskabet til og fordelene ved investeringstankegangen og på en langsigtet investeringsstrategi.

BERs formand skrev kronikken ”Invester med omtanke i ledige”, som blev bragt i Jyllands Posten den 27. december 2017. Kronikken gjorde det tydeligt, at investering i de nyuddannede og ledige på kanten af arbejdsmarkedet, i opkvalificering af ledige samt investering i flere gode år på arbejdsmarkedet
både vil være en god investering for kommunerne og bidrage til at imødegå
mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Kronik: Invester med omtanke (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesrådets brev til beskæftigelsesministeren vedrørende investeringstankegangen i kommunerne (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesministerens forslag til de beskæftigelsespolitiske mål for 2019 og brugen af investeringstankegang i kommunerne (pdf) (nyt vindue)

Bilag til beskæftigelsesministerens forslag kan læses på nedenstående links:

Bilag 1: Forslag til de beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 kan læses på: Beskæftigelsesrådets forslag til de beskæftigelsespolitiske mål for 2019

Bilag 2 ses nedenstående og er et orienteringsbrev fra ministeren om brugen af investeringstankegangen. Her orienteres om fire kommuners erfaringer med investeringsstrategier.

Bilag 2: Kommunepræsentationer om investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet fra inspirationsmøde den 29. august (pdf) (nyt vindue)