Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afregning af ekstraordinære bidrag for ikke-forsikrede ledige - midlertidig ordning

16-09-2017

Udfyldes af a-kasse

Blanketten bruges af a-kassen til afregning af ikke-forsikredes ekstraordinære bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i forbindelse med den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Blanketten træder i stedet for tidligere blanket udsendt i forbindelse med regnskabsinformation 7/2020. 

Afregning af ekstraordinært bidrag for ikke-forsikrede personer (Excel) (nyt vindue) 

Sidst opdateret: 09-10-2020