Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afregning af uretmæssigt udbetalte ydelser

31. juli 2017

Udfyldes af a-kasse

Blanketten bruges af a-kassen, når den skal afregne uretmæssige udbetalinger til dagpenge mv.

Udfyld blanketten og indsend den som sikker mail via star@star.dk med angivelse af teksten "A-kasse-regnskab". Fristen er den 20. i den efterfølgende måned.

Afregningsblanket (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 15-09-2017