Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Skema til budget og opgørelse over afholdte fællesudgifter

05-12-2019

Udfyldes af a-kasse

Blanketten bruges af a-kassen, hvis den har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation.

Budgettet for 2020 skal udarbejdes på blanketten og sendes til star@star.dk sammen med administrationsaftalen senest den 31. december 2019. Opgørelse over faktisk afholdte udgifter i 2019 skal være styrelsen i hænde senest den 30. april 2020. 

Skema til budget og opgørelse over afholdte fællesudgifter

Sidst opdateret: 16-09-2017