Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Efterløn - Arbejdsgivererklæring om arbejde med fordrevne fra Ukraine

Udfyldes af borger og virksomhed

Hvis du

  • modtager efterløn,
  • bliver ansat den 17. marts 2022 eller senere og
  • du i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022 arbejder på en arbejdsplads, som varetager opgaver rettet mod personer, der er fordrevet fra Ukraine,

bliver din efterløn ikke nedsat som følge af dit arbejde.

Hvis du inden den 17. marts 2022 har fået ansættelse på en arbejdsplads, som varetager opgaver rettet mod personer, der er fordrevet fra Ukraine, vil det kun være over- eller merarbejde, som ikke nedsætter efterlønnen.

Første gang du oplyser din a-kasse om arbejdet på en arbejdsplads, som varetager opgaver rettet mod personer, der er fordrevet fra Ukraine, på dit ydelseskort, skal du medsende en erklæring fra din arbejdsgiver om, at arbejdspladsen varetager opgaver rettet mod personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Efterløn -Arbejdsgivererklæring ved arbejde på arbejdspladser, der varetager opgaver rettet mod fordrevne fra Ukraine (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-06-2022