Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hotline til rådgivning i sager om fremmedkrigere, socialt bedrageri mv.

Hotlinen rådgiver og vejleder bl.a. kommuner og a-kasser om oplysning af sager om fremmedkrigere, politianmeldelse af socialt bedrageri og reglerne for stop af ydelser.

I forbindelse med udmøntningen af Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger er der oprettet en hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hotlinen rådgiver og vejleder bl.a. kommunerne og a-kasserne om, hvordan de bedst muligt oplyser sager, hvor styrelsen har videreformidlet oplysninger fra PET om kontanthjælps- og dagpengemodtagere, som er udrejst i relation til konflikten i Syrien og Irak.

Hotlinen vejleder kommuner og a-kasser som led i implementeringen af reglerne om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v., jf. lov nr. 674 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Hotlinen tilbyder desuden kommunerne bedre viden om socialt bedrageri og vejledning i forbindelse med politianmeldelse af sager om socialt bedrageri.

Endelig rådgives der via hotlinen om de særlige grupper, som det er svært for kommunerne at håndtere, som fx fremmedkrigere, bandemedlemmer, herunder dømte bandekriminelle omfattet af karantæne, og bandemedlemmer i exitprogrammer m.v. Dvs. borgere med en problemstilling, der har en snitflade til politiet og retsvæsenet, og hvor kommunerne har brug for hurtige svar.

Hotlinen kan tilgås på telefon 72 21 75 05 og har åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 9:00-11:00 og 13:00-15:00.

Sidst opdateret: 22-05-2023