Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arkiv afholdte arrangementer AMK Midt-Nord

Her kan du se tidligere afholdte arrangementer i 2017

•28.11.17 - Jobcenterchefmøde - Midtjylland Midtjyske jobcenterchefer mv. - Viborg Golf Hotel

•24.11.17 - Vejledningskonference - Midtjylland Medarbejdere i jobcentre, UU-vejledning, a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.fl., der samarbejder om vejledning og opkvalificering af unge og kortuddannede voksne - Herning Messecenter

•23.11.17 - Møde i RAR Østjylland - Rådets medlemmer - Aarhus

•22.11.17 - Netværksmøde - virksomhedsservice - Nordjylland Teamledere og nøglemedarbejdere - Nordjylland

•21.11.2017 - Jobcenterchefmøde - Nordjylland Nordjyske jobcenterchefer mv. - Comwell Hvide Hus

•17.11.17 - Netværksmøde - virksomhedsservice Midtjylland - Teamledere og nøglemedarbejdere - Midtjylland

•16.11.17 - Møde i netværk for beskæftigelsesreform - Afdelingsledere og nøgle-medarbejdere i Jobcentrene - Viborg Golf Hotel

•14.11.17 - Rådsmøde i RAR Nordjylland - Rådets medlemmer - Aalborg

•09.11.17 - Rådsmøde i RAR Vestjylland  - Rådets medlemmer - Herning

•07.11.17 - Netværksmøde - ungeindsatsen i jobcentrene  - Teamledere og nøglemedarbejdere - Scandic Aarhus Vest

•01.11.17  - RAR Østjylland Formandskabsmøde  - Formandskabet  - Aarhus

•31.10.17 - Temadag for Nord- og Midtjylland: 'Den virksomheds-rettede indsats på handicap-området' - Ledere, virksomhedskonsulenter i jobcentrene, nøglemedarbejdere på handicapområdet og andre interesserede - Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Arrangør:

- RAR Vestjylland

- RAR Østjylland

- RAR Nordjylland

- Specialfunktionen Job & Handicap

•24.10.17 - Sygedagpengenetværk for Nord og Midtjylland - Teamledere og nøglemedarbejdere - Viborg

•05.10.17 - Netværk for om indsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år - Midt og Nordjylland - Teamledere og nøglemedarbejdere  - Viborg

Oplæg:

AMK (PDF nyt vindue)

Mentorindsats i Hjørring (PDF nyt vindue)

  Tværfaglig indsats i Jammerbugt (PDF nyt vindue)

Virksomhedsrettet indsats i Skanderborg (PDF nyt vindue)

•21.09.17 - Møde i RAR Østjylland - Rådets medlemmer - Aarhus

•19.09.17 - Møde i RAR Nordjylland - Rådets medlemmer - NAU i Aalborg

•18.09.17  Alternative rekrutteringsveje, når din virksomhed mangler arbejdskraft.

Bliv klogere på, hvordan din virksomhed på én gang kan indfri vækstpotentialet, sikre bedre branding og rekruttering, få nye medarbejdere og tage et samfundsansvar. - Konferencen er for ledere, ejere, HR, produktionschefer, afdelingsledere, personale-ansvarlige, økonomi- og administrationsansvarlige i alle typer private virksomheder - Brancheorganisationer, jobcentre og kommunale enheder er også velkomne  Aalborg.

Arrangeret i samarbejde mellem:

•Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA)

•Business Region North Denmark (BRN)

•Kommunekontaktrådet i Nordjylland (KKR)

•Regionale Arbejdsmarkeds Råd Nordjylland (RAR)

•Vækstforum Nordjylland og

•Cabi

•14.09.17 - RAR Vestjylland Rådsmøde - Rådets medlemmer - Herning

•04.09.17 - Møde mellem formandskaber i RAR og VEU i Nordjylland - Formandskaber i og sekretariater for RAR og VEU Centerråd i Nordjylland - AMK

•30.08.17 - Informationsmøde om pulje og ansøgning om at deltage i det kontrollerede forsøg Jobbro til uddannelse - Jobcentre og Erhvervsskoler - Scandic Aarhus Vest

•25.08.17 - Regional Uddannelsespulje Vestjylland, møde i dialog gruppen - Dialoggruppen, som består af jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. - Golf Hotel Viborg

•22.08.17 - Temadag om selvbook for sygedagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere - Superbrugere for SDP og jobparate KTHJ samt teamledere/projektledere (fra sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet) - AMK Midt-Nord

•22.07.17 - RAR Østjylland Rådsseminar - Medlemmer og suppleanter + repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg - Sabro Kro

•19.06.17 - RAR Vestjylland Rådsseminar - Medlemmer og suppleanter + repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg - Laugesens Have

•15.06.17 - Netværk for videnspiloter Nordjylland - Virksomhedskonsulenter fra jobcentrene - AMK Midt-Nord

•12.06.17 - RAR Nordjylland Rådsseminar - Medlemmer og suppleanter - Hotel Hanstholm

•09.06.17 - A-kassemøde med repræsentanter fra de lokale a-kasseafdelinger i Nordjylland - Repræsentanter fra de lokale a-kasseafdelinger i Nordjylland - AMK

•07.06.17 - A-kassemøde med repræsentanter fra de lokale a-kasseafdelinger i Midtjylland - Repræsentanter fra de lokale a-kasseafdelinger i Midtjylland - Aarhus, Scandic City

•01.06.17 - Temadag om fleksjob. Dagen handler om fleksjobområdet, hvor vi har forskellige oplægsholdere på dagsordenen. Det er Hans Bach fra Discus, vores kolleger fra AFA orienterer om 4½ års opfølgningen, CABI vil fortælle om motivation af ledighedsydelsesmodtagere og endelig vil Specialfunktionen Job og Handicap give et oplæg om de handicapkompenserende ordninger

•01.06.17 - Møde i Netværk om beskæftigelsesreformen, Midt- og Nordjylland - Afdelingsledere, teamledere og nøglemedarbejdere i jobcentrene - Viborg -  Se oplæg fra mødet:
• AMK - Samlet statistik (PDF nyt vindue)
Frederikshavn (PDF nyt vindue)
Ringkøbing-Skjern (PDF nyt vindue)
Aarhus samlet (PDF nyt vindue)

•29.05.17 - Regional dialoggruppe vedr. uddannelse, Vestjylland - Repræsentanter fra jobcentre, a-kasser/faglige org., uddannelsesinstitutioner m.fl. - Viborg

•29.05.17 - Beskæftigelsespolitisk konference: 'Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst i virksomhederne' - Læs mere på Rådets hjemmeside - Kommunalpolitikere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og faglige organisationer, ledende embedsmænd fra kommuner og Region samt RAR Østjylland - Radisson Blu i Aarhus

•22.05.17 - Beskæftigelsespolitisk konference: 'Arbejdsmarked 4.0 - en revolution på arbejdsmarkedet' - Læs mere på Rådets hjemmeside - Kommunalpolitikere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, akasser og faglige organisationer, ledende embedsmænd fra kommuner og Region samt RAR Vestjylland - Musikteatret i Holstebro

•18.05.17 - Netværk for virksomhedsservice, Nordjylland - Afdelingsledere, teamledere og nøglemedarbejdere i jobcentrene - Aalborg

•17.05.17 - Ekspertgruppe, IT-arbejdskraft, Midtjylland - Deltagere udpeget fra jobcentre, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, brancheorganisationer m.fl. - Aarhus

•11.05.17 - TEMA-arrangement: 'Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen? - Hvilke indsatser har god effekt?' - Netværk for planlægnings- og stabsmedarbejdere ved jobcentre i Midt- og Nordjylland - Golf hotel, Viborg

Erfaringer fra jobcenter der har investeret i øget ressource-anvendelse. Initiativer indenfor eksisterende rammer i jobcentret. Resultater hos jobcenter, der har deltaget i puljeprojekter fra STAR. Aktuelle resultater fra: Beskæftigelses indikatorprojektet (BIP):

Projektchef Charlotte Hansen fra Væksthusets Forskningsenhed fortæller med afsæt i BIP om, hvad der er afgørende for, at udsatte kontanthjælpsmodtagere søger job og kommer i job eller uddannelse.

•10.05.17 - Netværk for virksomhedsservice, Midtjylland - Afdelingsledere, teamledere og nøglemedarbejdere i jobcentrene - Aarhus

•09.05.17 - Ekspertgruppe, IT-arbejdskraft, Nordjylland - Deltagere udpeget fra jobcentre, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, brancheorganisationer m.fl. - AMK Midt-Nord

•04.05.17 - Netværk om ungeindsatsen Nordjylland - Afdelingsledere, teamledere og nøglemedarbejdere - AMK Midt-Nord

•26.04.17 - Netværk om ungeindsatsen Midtjylland - Afdelingsledere, teamledere og nøglemedarbejdere - Viborg

•19.04.17 - STAR inviterer til informationsmøde om projekt ”Flere skal med”. Projektet skal udmønte de satspuljemidlerne, der er afsat til ekstra hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse. Puljen udmeldes på star.dk med forventet ansøgningsfrist primo maj. Formålet med mødet er at informere om puljen og give inspiration til at udarbejdelsen af ansøgning - Jobcentre i Midt- og Nordjylland. Informationsmødet henvender sig til nøglepersoner, der skal arbejde med puljeansøgningen samt tage stilling til kommunernes eventuelle deltagelse i projektet - Viborg Golf Hotel
Se oplæg:
Flere skal med (PDF nyt vindue)
Oplæg fra Viborg (PDF nyt vindue)

• 28.03.17 - RAR Vestjylland Rådsmøde -  Rådets medlemmer - NU Park i Holstebro

• 23.03.17 - RAR Nordjylland Rådsmøde - Rådets medlemmer - UCN, Aalborg

• 14.03.17 - RAR Østjylland Rådsmøde - Rådets medlemmer - Jægergården i Aarhus

•Beskæftigelsespolitisk konference - RAR Nordjylland inviterede til samspil om kvalificeret arbejdskraft til fremtiden og bedre integration af flygtninge på det nordjyske arbejdsmarked - Konferencens to temaer fokuserede på beskæftigelsespolitiske udfordringer og løsninger på det nordjyske arbejdsmarked - herunder trepart-aftalernes bidrag til redskabsviften.

- Læs mere om konferencen, se programmet og plancher på RAR Nordjyllands hjemmeside (Nyt vindue)

 Beskæftigelsespolitiske og andre emnerelevante udvalg samt borgmestre og forvaltningschefer i kommunerne

• Vækstforum / BRN / KKR

• Region Nordjylland / Regionsrådet

• Uddannelsesinstitutioner - herunder VEU Center Råd og andre politiske Råd på skolerne

• A-kasser og faglige organisationer

• Brancheforeninger

• Erhvervschefer / virksomheder

• m.fl  Europahallen Hallen i Aalborg

•19.01.17 - Møde i RAR Østjylland - Rådets medlemmer - Aarhus

•16.01.17 - Møde i RAR Vestjylland - Rådets medlemmer - Skjern

•05.01.17 - Møde i RAR Nordjylland - Rådets medlemmer - AMK Midt-Nord

Sidst opdateret: 09-03-2018