Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afholdte arrangementer – Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Her kan se du tidligere afholdte arrangementer i 2020 2021 – Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Afholdte møder:

Torsdag den 7. april kl. 9-14: Møde i netværk for virksomhedsservice, Nordjylland

Mødet holdes hos: AMK Midt-Nord, Nybrogade 16, Aalborg.

Vi planlægger et møde med god plads til videndeling med de successer og udfordringer, I lige nu oplever. Derfor en opfordring til, at I allerede nu melder ind med et kort oplæg inden for ét af temaerne herunder:

  • Nye initiativer i virksomhedsservice i en højkonjunktur (f.eks. jobmesser, kampagner, nye redskaber)
  • Successer med virksomheder og målgrupper (f.eks. substitution, unge, udenlandsk arbejdskraft, højtuddannede)
  • Jobformidling og effektiv rekruttering (f.eks. ny organisering, nye former for samarbejde, rekrutteringsfællesskaber)

Tirsdag den 5. april kl. 9-14: Møde i netværk for virksomhedsservice, Midtjylland

Mødet holdes på Golf Hotel, Viborg.

Vi planlægger et møde med god plads til videndeling med de successer og udfordringer, I lige nu oplever. Derfor en opfordring til, at I allerede nu melder ind med et kort oplæg inden for ét af temaerne herunder:

  • Nye initiativer i virksomhedsservice i en højkonjunktur (f.eks. jobmesser, kampagner, nye redskaber…)
  • Successer med virksomheder og målgrupper (f.eks. substitution, unge, udenlandsk arbejdskraft, højtuddannede…)
  • Jobformidling og effektiv rekruttering (f.eks. ny organisering, nye former for samarbejde, rekrutteringsfællesskaber

 

03-02-2022 kl. 10:30 – 12:00. Webinar: Forsøg med jobrettet indsats

Online-møde arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Midt Nord.

Fredag den 11. marts kl. 9-10.30: Tal på jobordrer, on-line møde

De nye målinger på jobordrer går i luften den 4. marts. Vi inviterer til webinar for ledere og medarbejdere i jobcentrene i ugen efter. Der bliver lejlighed til at til at få mere indblik i datagrundlag og teknik i målingerne samt til at drøfte eventuelle reaktioner på målingerne.

03-02-2022 kl. 9:00 – 15:00. Regional dialoggruppemøde Nordjylland

Deltagere: De som arbejder med opkvalificering for ledige i jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og branche. Knyttet op på bidrag til arbejdet med RARs positivliste for den regionale uddannelsespulje. Holdt hos Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

03-02-2022 kl. 9:00 – 13:00. Jobcenterchefmøde Midtjylland

Deltagere: Jobcenterchefer i Midtjylland. Mødet holdes på Golf Hotel Viborg

03-02-2022 kl. 10 -15. Regional dialoggruppemøde Vestjylland.

Deltagere: De som arbejder med opkvalificering for ledige i jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og branche. Knyttet op på bidrag til arbejdet med RARs positivliste for den regionale uddannelsespulje.

27-01-2021 kl. 9:00 – 10:45 WEBINAR: Netværksmøde i Ungenetværk Midt-Nord

Nye regler for ungeindsatsen pr. 1. januar 2022, ny digital forbindelse, nyt ungeforsøg med jobrettet indsats. Netværk for kommuner. Online-møde arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Midt Nord.

02-02-2022. Regional dialoggruppemøde Østjylland

Deltagere: De som arbejder med opkvalificering for ledige i jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og branche. Online-møde arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

02-02-2022 kl. 12:30 - 14:15. Netværksmøde for A-kasser

Deltagere: Netværk for A-kasser. Online-møde arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Midt Nord.

01-02-2022 kl. 09 - 13:00. Jobcenterchefmøde Nordjylland

Deltagere: nordjyske jobcenterchefer og AMK. Holdt hos AMK Midt-Nord

02-12-2021 kl. 9-14 møde i A-kassenetværk

13-12-2021 Kl. 9-11 Møde i IT-netværk Nordjylland

25-11-2021: AC Netværksmøde

Beskrivelse: Netværksmøde for akademiske medarbejdere i jobcentre

Deltagere: Akademiske medarbejdere i jobcentre

Tid og sted: Kl. 9 - 14.30 på Golf Hotel i Viborg

24.11-2021: Det kompetente Nordjylland. Sparringsmøde. Del 1: Faglært arbejdskraft, Del 2:

Tid og sted: kl. 9 - 13.30 hos AMK Midt Nord i Aalborg

Beskrivelse: Fælles nordjysk indsats for faglært arbejdskraft på tværs af uddannelses og Fælles nordjysk indsats for at bygge bro mellem virksomheders kompetencebehov og efteruddannelse i arbejdsstyrken

23-11-2021  Netværksmøde vedrørende Jobparate

Deltagere: Netværksmøde for jobcentre

Tid og sted: kl. 9.00 - 14.00 hos AMK Midt-Nord

18-11-2021 kl. 8.30 -13.00 Jobcenterchefmøde Midtjylland

Beskrivelse: Møde i netværk for midtjyske jobcenterchefer

Deltagere: Jobcenterchefer og AMK

Sted: Golf Hotel Viborg.

18-11-2021  SOSU Woorkshop 

Deltagere: Jobcenterchefer, afdelingsledere, Ældrechefer, afdelingsledere, SOSU-skoler

Tid og sted: 9.00 - 16.30

16-11-2021 kl. 10-15 Jobcenterchefmøde Nordjylland

Beskrivelse: møde i netværk for nordjyske jobcenterchefer

Deltagere: nordjyske Jobcenterchefer og AMK

Sted: Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Nybrogade 16 - 9000 Aalborg

29-10-2021 Kl. 10-12 Fysisk møde Møde i Koordinationsforum RAR Østjylland

Deltagere: Udpegede repræsentanter fra skoler med VEU-udbud, faglige organisationer, kommuner, erhvervshuse og regioner.

14-10-2021 - Møde i Koordinationsforum RAR Nordjylland

Tid og sted: kl. 10 til 12 - hos AMK Midt Nord, Nybrogade 16 - 9000 Aalborg
13-10-2021 - Møde i Koordinationsforum RAR Vestjylland
Tid og sted: kl. 10 til 12 -

12-10-2021: Møde i netværk for virksomhedsservice Nordjylland

Tid og sted: Kl. 9.30 - 14.00 hos Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 9000 Aalborg.

Deltagere: Ledere og nøglemedarbejdere i jobcentrenes virksomhedsservice

11-10-2021 - Vækst Via Viden-følgegruppe

Tid: kl 13 til 15

08-10-2021: IT-netværk Nordjylland

Tid og sted: kl. Kl. 9-11

22-09-2021: Uddannelse og opkvalificering -Møde 3 af 4

Tid og sted: kl. 9 til 11 - online
Beskrivelse: Viden om ordninger til opkvalificering og uddannelse af ledige
Deltagere: Bredt udbudt / for alle interesserede

Unge netværksmøde i Midt- og Nordjylland

Tidspunkt: 16-09-2021 - Scandic i Aarhus
Deltagere: ledere og nøglemedarbejdere i jobcenterets ungeindsats

Workshop Strategisk Forum 

Tidspunkt: 10-09-2021

Jobcenterchefmøde i Nordjylland

Tidspunkt: 09-09-2021 - AMK i Aalborg

Jobcenterchefmøde i Midtjylland

Tidspunkt: 07-09-2021 - Golf Hotel i Viborg

Netværksmøde for a-kasser i midt og nord

02-09-2021 - kl. 9 til 14 hos Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 9000 Aalborg. Netværk og samarbejde om indsatsen for forsikrede ledige. Ledere i A-kasser / Afgrænset ledernetværk

Skab mere værdi ved at stille skarpt på kompetencer

Tid og sted: 26-08-2021: kl. 15 -16.15 - online møde. Beskrivelse: Viden om hjælpe- og støtteforanstaltninger, som udbydes af forskellige offentlige instanser til erhvervslivet. Målgruppe: Virksomheder

Møde i regional dialoggruppe om den regionale uddannelsespulje og positivliste (Vestjylland)

Tid og sted: 19-08-2021: Kl. 10-12 i Herning. Deltagere: Udpegede deltagere fra jobcentre, organisationer og uddannelsesinstitutioner

Møde i regional dialoggruppe om den regionale uddannelsespulje og positivliste (Nordjylland)

Tid og sted: 10-08-2021: Kl. 10-12 hos Arbejdsmarkedskontor Midt Nord, Nybrogade 16 9000 Aalborg. Deltagere: Udpegede deltagere fra jobcentre, organisationer og uddannelsesinstitutioner 

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

- 01. december 2020 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde - Midtjylland. Målgruppe: Jobcenterchefer i Midtjylland. Afholdes i Viborg.

Jobcenterchefmøde - Nordjylland

- 03. december 2020 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde - Nordjylland. Målgruppe: Jobcenterchefer i Nordjylland. Afholdes hos AMK Midt Nord i Aalborg.

Sommeruniversitet for jobcenterchefer

- 22. og 23. september 2020. Sommeruniversitet for nordjyske og midtjyske jobcenterchefer.

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

- 27. august 2020 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde - Midtjylland. Målgruppe: Jobcenterchefer i Midtjylland. Afholdes i Aarhus.

Jobcenterchefmøde - Nordjylland

- 25. august 2020 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde - Nordjylland. Målgruppe: Jobcenterchefer i Nordjylland. Afholdes hos AMK Midt-Nord i Aalborg.

Jobcenterchefmøde - Nordjylland

- 18. juni 2020 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde - Nordjylland. Målgruppe: Jobcenterchefer i Nordjylland. Afholdes hos AMK Midt Nord i Aalborg.

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

- 16. juni 2020 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde - Midtjylland. Målgruppe: Jobcenterchefer i Midtjylland. Afholdes i Viborg.

Webinar AMK Midt-Nord, 14. maj 2020 kl. 10-11

- Uddannelse og opkvalificering – under og efter Corona. 
Målgruppe: konsulenter fra uddannelsesinstitutioner med VEU-udbud i Midtjylland.

Oplæg webinar 14. maj -uddannelse og opkvalificering (pdf) (Nyt vindue).

RAR Nordjylland møder kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg

- 05. marts 2020 fra kl. 14 til 16. RAR Nordjylland møder kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg med fokus på fælles udfordringer og fælles løsninger og initiativer. Mødet blev holdt hos AMK i Aalborg.

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

- 05. marts 2020 - kl. 9 til 13 . Målgruppe: Jobcenterchefer i Midtjylland. Afholdes i Aarhus.

Midtjysk temadag for AC’ere om den fremtidige monitorering af beskæftigelsesindsatsen

5. marts 2020, kl. 10.00-13.00. 

Jobcenterchefmøde - Nordjylland

- 03. marts 2020 - kl. 9 til 13. Målgruppe: Jobcenterchefer i Nordjylland. Afholdes hos AMK Midt Nord i Aalborg.

Møde i Formandskab for RAR Østjylland

- 2. marts 2020 fra kl. 12 til 14. Mødet holdes på Vejlsøhus ved Silkeborg

Møde i Formandskab for RAR Vestjylland

- 27. februar 2020 fra kl. 10 til 12. 

Temadag om, hvordan du anvender IGU’en inden for social- og sundhedsområdet

- 26. februar 2020 Kl. 09.30- 14.00. Temadagen henvender sig bredt til ledere og medarbejdere i jobcentre, ældre- og omsorgsafdelinger, FOA og skoler samt andre interessenter. Temadagen holdes på Comwell Aarhus Dolce by Wyndham, Værkmestergade 2, Århus 8000 Danmark. 

Møde i Formandskab for RAR Nordjylland

- 24. februar 2020 fra kl. 9 til 12. Mødet holdes hos AMK Midt-Nord i Aalborg 

Møde i Integrationsambassadør netværk

- 06. februar 2020 fra 10 til 14 - . Deltagere: Integrationsambassadører fra Kommunerne og projektleder fra SIRI. Mødet holdes hos AMK Midt-Nord.

Møde i RAR Nordjylland.

- 28. januar 2020 fra kl. 13 til 16 - holdes hos AMK.

Møde i RAR Vestjylland.

- 23. januar 2020 fra kl. 13 til 16. Holdt i Herning. 

Møde i RAR Østjylland.

- 22. januar 2020 fra kl. 13 til 16 - 

Formandskabsmøde RAR Østjylland

- 16. december 2019 (kl. 14-16) i Aarhus. 

Formandskabsmøde for RAR Nordjylland

- 12. december 2019 fra kl. 9.00 til 12.00. Holdes hos AMK.

Formandskabsmøde for RAR Vestjylland.

- 11. december 2019 - kl. 9 til 11 i Herning. 

Det kompetente Nordjylland - konference i Aalborg

- 6. december 2019 - Det kompetente Nordjylland - konference i Aalborg - RAR Nordjylland. Holdes på Comwell Hvide Hus i Aalborg fra kl 8.30 til 13.00

Jobcenterchefmøde Nordjylland

- 4. december 2019 - kl. 9 til 13 Jobcenterchefmøde Nordjylland hos AMK.

Nordjysk temadag om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb

- 3. december 2019 - kl 9. -15.30. Målgruppen: Ledelse og nøglemedarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ressourceforløb. Afholdes hos AMK - Nybrogade i Aalborg.

Konferencen Kompetencer til tiden - Sådan møder vi virksomhederne

- 3. december 2019 kl. 8.30-13.30: - Konferencen Kompetencer til tiden - Sådan møder vi virksomhederne. De regionale arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Vestjylland inviterer til konference. Holdes på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Målgruppen er: konsulenter fra jobcentre, erhvervsfremme, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, der har kontakt med virksomheder.

Kompetencer til tiden - Sådan møder vi virksomhederne - Nordjylland

- 29. november 2019 - Nordjysk RAR-VEU - Kompetencer til tiden - Sådan møder vi virksomhederne. Holdes: kl. 8.30-13.30 i Gigantium på Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst. Målgruppen er: konsulenter fra jobcentre, erhvervsfremme, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, der har kontakt med virksomheder.

Møde i RAR Nordjylland.

- 28. november 2019 fra kl. 13 til 16.00 - møde i RAR Nordjylland holdt hos AMK.

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

- 27. november 2019 - kl. 9 til 13 J. Målgruppe: Jobcenterchefer i Midtjylland. Afholdes på Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg

Midtjysk temadag om indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

- 27. november 2019 - kl 9. -15.30. Målgruppen: Ledelse og nøglemedarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på ressourceforløb. Afholdes i Aarhus på Scandic Aarhus Vest.

Møde i RAR Vestjylland.

- 26. november 2019 fra kl. 13 til 16. Holdt i Herning.

 SOSU workshop - RAR Nordjylland

- 21. november 2019. 

Møde i RAR Østjylland

- 19. november 2019 - holdt i Aarhus

Kick-off: Fælles sprog på arbejdspladsen

-  30/10 Kl. 9.00-14.00. Målgruppe: Ledere og medarbejdere fra De Danske Sprogcentre.

Midtjysk konference med fokus på kvalificeret arbejdskraft og ungemålgruppen

- 29. oktober 2019. Holdt på Jysk Park, Ansvej 108 i Silkeborg

SOSU workshop 2,0 Herning

- 23/10 Kl. 9.00-14.30 . Målgruppe: Kommunerne/jobcentrene, regionen samt relevante uddannelsesinstitutioner (afdelingsledere på beskæftigelsesområdet og ældreområdet, samt FOA, SOSU skoler, almene udbydere mf.). 

Koordinationsforum vestjylland

- 10/10 Kl. 14.00-16.00 . Gennemføres v/RAR-formandskabet samt direktør og sekretariatsmedarbejdere fra AMK Midt-nord. – Målgruppen er repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner fra hvert af de fire uddannelsessystemer AMU/EUD, FVU/AVU/HF, KVU/MVU, LVU, kommuner, Region og Erhvervshus. Mødet afholdes på Scandic Regina, Herning.

Netværksmøde, Midtjylland

- 9/10 Kl. 9.00-13.00. Afdelingsledere, teamledere og nøglepersoner i virksomhedsservice på jobcentrene.

Netværksmøde A-kasserne - Midtjylland.

- 8/10 Kl. 9.00-13.00. Målgruppe: de øst- og vestjyske a-kasser (kasserer, vejledere og chefer i de respektive lokalafdelinger)

Netværksmøde A-kasserne - Nordjylland

- 7/10 Kl. 11.30-15.00 : Målgruppe de nordjyske a-kasser (kasserer, vejledere og chefer i de respektive lokalafdelinger)

Referencegruppemøde Nordjylland.

- 3/10 Kl. 9.00-13.00. Målgruppe: Jobcentre, uddannelsesinstitutioner, A-kasser, kommuner

Rådsmøde RAR Nordjylland

- 19. september 2019 - holdt hos AMK

Rådsmøde RAR Østjylland

- 17. september 2019 - holdt i Aarhus

Rådsmøde RAR Vestjylland

- 10. september 2019 - Holdt i Herning

Jobcenterchefmøde - Nordjylland

- 05. september 2019 - kl. 9 til 13. Holdt i Aalborg hos AMK 

Sygedagpengetemadag med Ankestyrelsen

- 29. august 2019 kl. 9.30-15. Sted: Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg.

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

- 28. august 2019 - kl. 9 til 13 

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

AFlyst: 13. juni 2019 - kl. 9 til 13 

Rådsmøde - RAR Vestjylland

AFLYST: 12.06.2019: Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Vestjylland
Sted: Hotel Eyde i Herning

Jobcenterchefmøde - Nordjylland

AFLYST:11. juni 2019 - kl. 9 til 13 

Rådsmøde - RAR Østjylland

AFLYST: 07.06.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Østjylland
Sted: Sabro Kro

Rådsmøde - RAR Nordjylland

AFLYST: 04.06.2019: Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Nordjylland
Sted: Frederikshavn

Rådsseminar - RAR Nordjylland

AFLYST: 03.06.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer og suppleanter i RAR Nordjylland
Sted: Frederikshavn

RAR Østjyllands møde med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg

12.04.2019. Mødet holdes på Sabro Kro fra kl. 9. til 11

Møde i Koordinationsforum Nordjylland

01.04.2019. 

Rådsmøde - RAR Nordjylland

27.03.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Nordjylland
Sted: AMK Midt-Nord

Rådsmøde - RAR Vestjylland

25.03.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Vestjylland
Sted: Laugesens Have

RAR Nordjylland møde med nordjyske udvalgsformænd

18.03.2019. Holdt hos AMK 

Jobcenterchefmøde - Midtjylland

07.03.2019. 

Rådsmøde - RAR Østjylland 

06.03.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Østjylland. Sted: Sabro Kro

Jobcenterchefmøde Nordjylland

01.03.2019. 

Rådsmøde - RAR Nordjylland

24.01.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Nordjylland
Sted: AMK Midt-Nord

Rådsmøde - RAR Østjylland

22.01.2019. Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Vestjylland. Sted: Hotel Eyde i Herning

Afslutningsseminar Uddannelsesambassadør

21.01-2019. Deltagere: Ledere og nøglemedarbejdere i Nord- og Midtjyllands uddannelsesinstitutioner, jobcentre og A-kasserne: 3F, Krifa, HK, FOA og Metal. Sted: Best Western Golf Hotel Viborg.

Ungenetværksmøde

15.01.2019. Deltagere: Nøglemedarbejdere i kommunerne i Nord- og Midtjylland
Sted: Best Western Golf Hotel Viborg.

Rådsmøde - RAR Vestjylland

15.01.2019.Deltagere: Rådsmedlemmer i RAR Østjylland. Sted: Hotel Eyde i Herning

Flere skal med - aktivitetsparate

10.01.2019. Deltagere: Tovholdere i ’Flere skal med’ samt ledere og nøglemedarbejdere for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere o/30 år.
Sted: Best Western Golf Hotel Viborg.

 

Sidst opdateret: 28-04-2022