Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her læse om, hvordan de skal forholde sig til regeringens tiltag ift. at stoppe spredningen af COVID-19.

På siden findes gældende orienteringer og bekendtgørelser om COVID-19 og betydningen for beskæftigelsesindsatsen herunder andre regler som følge af COVID-19. Det nyeste materiale ligger øverst.

Materialet er inddelt under følgende temaer, der tilgås på siden i rækkefølge:

  • Suspension, restriktioner og genåbning af beskæftigelsesindsatsen
  • Den midlertidige arbejdsfordelingsordning
  • Arbejdsløshedsdagpenge som følge af COVID-19
  • Sygedagpenge og 225 timers reglen som følge af COVID-19
  • Andre regler som følge af COVID-19 såsom minkpulje, varsling
  • Link til spørgsmål svar og de regionale arbejdsmarkedskontorer.

Den nyeste gældende bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 er fra den 11. juli 2021. Det er kun denne bekendtgørelse, der gælder – ældre bekendtgørelser er ophævede.

Den nye bekendtgørelse medfører i forhold til i dag, at alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser fra den 1. august igen skal holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med fysisk fremmøde. Dermed vil jobcenteret, kommunen eller a-kassen ikke længere have mulighed for at beslutte, at samtaler/møder afholdes telefonisk eller digitalt. Dog kan der afvikles digitale samtaler og møder i perioder, hvor en kommune er helt eller delvist nedlukket. Samtidig giver en overgangsbestemmelse mulighed for at gennemføre allerede indkaldte digitale samtaler og møder frem til den 1. september.

En ændringsbekendtgørelse medfører desuden, at arealkravet lempes fra den 1. august 2021.

06-07-21: Bekendtgørelse nr 1576 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

02-07-21: Orientering om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen – ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 11. juli 2021 og ændringsbekendtgørelse om arealkrav med ikrafttrædelse den 1. august 2021 (pdf) (nyt vindue)

Gælder fra 1. august 2021

06-07-21: Bekendtgørelse nr 1586 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

Alt historisk materiale er samlet på følgende side.

Historisk materiale om COVID-19s betydning for beskæftigelsesindsatsen

Hvis du har spørgsmål

Midlertidige suspensioner af beskæftigelsesindsatsen, restriktioner mv. rejser mange spørgsmål. Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer i takt med at situationen udvikler sig. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret i takt hermed:

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

For yderligere information bedes jobcentrene skrive til star@star.dk eller ringe til deres regionale arbejdsmarkedskontor:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Øst

 

Sidst opdateret: 12-07-2021