Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historisk materiale om COVID-19s betydning for beskæftigelsesindsatsen

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her finde historisk materiale om, hvordan de skulle forholde sig til regeringens tiltag for at stoppe spredningen af COVID-19.

Nedenfor findes der historiske bekendtgørelser og orienteringsskrivelser om COVID19s betydning for beskæftigelsesindsatsen.

Ydeligere genåbning fra august 2021

06-07-21: Bekendtgørelse nr 1576 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

02-07-21: Orientering om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen – ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 11. juli 2021 og ændringsbekendtgørelse om arealkrav med ikrafttrædelse den 1. august 2021 (pdf) (nyt vindue)

06-07-21: Bekendtgørelse nr 1586 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

 Yderligere  genåbning fra juli 2021

13-06-21:Orientering om yderligere genåbning af beskæftigelsesindsatsen – ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse (pdf) (nyt vindue)

13-06-21: Bekendtgørelse nr. 1251 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

Delvis genåbning fra april 2021

12-05-21: Orientering om ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 (pdf)(nyt vindue)

11-05-21: Bekendtgørelse nr. 885 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

20-04-21: Opdateret orientering om ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsats-ensom følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

19-04-21: Bekendtgørelse nr. 682 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

15-04-21: Orientering om ny hovedbekendtgørelse om genåbning og delvis suspension af beskæftigelsesindsatsensom følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

13-04-21: Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. (nyt vindue)

26-03-21: Orientering om delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Forlængelse af suspension til april 2021

26-02-21: Orientering af 26. februar 2021 om forlængelse af covid-19-restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

26-02-21:Bekendtgørelse nr. 282 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

29-01-21: Bekendtgørelse nr. 113 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

28-01-21: Orientering om ny bekendtgørelse om forlængelse af covid-19-restriktionerne for tilbud m.v. til 28. februar og om visse øvrige ændringer (pdf) (nyt vindue)

Forlængelse af suspensionen til februar 2021

14-01-21: Orientering om forlængelse af skærpede COVID-19-tiltag til og med den 7. februar 2021 (pdf) (nyt vindue)

Suspension pr. 20. december

29-12-20: Orientering til landets kommuner og a-kasser om forlængelse af skærpede tiltag til 17. januar (pdf) (nyt vindue)

18-12-20: Orientering om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

18-12-20: Bekendtgørelse nr. 2050 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

17-12-20: Orientering om udvidelse af COVID-19-tiltagene fra 9. december til hele landet samt nye skærpede tiltag for beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Særlige retningslinjer for først 38, siden 69 kommuner, december 2020

10-12-20: Orientering om udvidelse af de skærpede COVID-19-tiltag fra 7. december til Region Midtjylland, Region Sjælland samt Aalborg, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner (pdf) (nyt vindue)

10-12-20: Orientering om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 vedr. forlængelse af digitale samtaler mv. (pdf) (nyt vindue)

09-12-20 Bekendtgørelse nr. 1897 af 9. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

08-12-20: Orientering om nye og forlængede COVID-19 tiltag for hhv. 38 storbyer/sjællandske kommuner samt forlængelse af gældende tiltag for hele landet (pdf) (nyt vindue)

Orientering om mundbindskrav mv. og anbefalinger til hele landet oktober/november 2020

16-11-20: Orientering om bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter i jobcentre, i borgerservice og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

27-10-20 (justeret 03-11-20): Anbefalinger til jobcentre og a-kasser i forbindelse med myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus (pdf) (nyt vindue)

Nordjylland pr. november 2020

20-11-20: Orientering om lempelse af restriktioner i beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland - i forlængelse af den generelle udmelding om betydelige lempelser af restriktioner i Nordjylland (pdf) (nyt vindue)

18-11-20: Orientering til jobcentre, kommuner og a-kasser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø (pdf) (nyt vindue)

07-11-20: Orientering om beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland – i forlængelse af den generelle udmelding om tiltag til at reducere smitteudvikling i Nordjylland (pdf) (nyt vindue)

Fortsat genåbning og fortsat delvis suspension pr 15. juni 2020 og september 2020

29-09-20: Orientering om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

25-09-20: Bekendtgørelse nr. 1398 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

15-06-20: Orientering om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

12-06-20: Bekendtgørelse nr. 867 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Ændringer med delvis genåbning for dele af landet maj 2020

27-05-20: Orientering om genåbning til kommuner, jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue)

26-05-20: Bekendtgørelse nr. 686 om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)​

Suspension af beskæftigelsesindsatsen fra marts 2020

20-04-20: Orientering om ændringsbekendtgørelse til
bekendtgørelse om delvis suspension af
beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

20-04-20: Bekendtgørelse nr. 447 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

30-03-20: Orientering om bekendtgørelse af den 30. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

30-03-20: Bekendtgørelse nr. 309 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

20-03-20: Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

20-03-20: Bekendtgørelse nr. 245 om en delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som en følge af COVID-19 (nyt vindue)

13-03-20: Orientering om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

12-03-20: Orientering om COVID19: Konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen og ydelser (pdf) (nyt vindue)

12-03-20: Orientering om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

11-05-21: Orientering om vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-måneders perioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for forlængelse af beregningsperioden for selvstændige erhvervsdrivende med over- eller underskud for indkomståret 2020 og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19) – L 218 (pdf) (nyt vindue)

22-03-21: Orientering om udstedelse af bekendtgørelse nr. 476 af 20. marts 2021 om ændring af bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse (pdf) (nyt vindue)

17-03-21: Orientering om vedtagelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 til og med 30. april 2021 (pdf) (nyt vindue)

28-01-21: Orientering om ny bekendtgørelse om forlængelse af covid-19-restriktionerne for tilbud m.v. til 28. februar og om visse øvrige ændringer (pdf) (nyt vindue)

19-01-21: Orientering om ændringer på arbejdsløshedsforsikringsområdet som følge af vedtagelse af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19) - (L 135) (pdf) (nyt vindue)

18-12-20: Orientering om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

15-12-20: Orientering om ny blanket AB 294 til brug for den midlertidige arbejdsfordelingsordning og nye regler om fritagelse for kravet om at registrere CV-oplysninger på Jobnet (pdf) (nyt vindue)

15-12-20: Orientering om vedtagelse af Lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, forlængelse af suspension af forbrug af dagpenge, undtagelse for automatisk genindplacering, undtagelse for månedskontrol m.v.) (L 122) (pdf) (nyt vindue)

26-06-20: Orientering af om vedtagelse af lovforslag L 203 om bl.a. yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge

 

12-05-21: Orientering om vedtagelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

04-05-21: Orientering af den 4. maj 2021 om fremsættelse af lovforslag om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

17-03-21: Orientering om vedtagelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 til og med 30. april 2021 (pdf) (nyt vindue)

08-03-21: Orientering om fremsættelse af ændringsforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

20-01-21: Orientering om ny midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt 2 opdaterede vejledninger (pdf) (nyt vindue)

12-01-21: Orientering om fremsættelse af lovforslag om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

20-11-2020: Orientering om vedtagelse af lov nr. 1642 om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløsheds-forsikring m.v., lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om seniorjob (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12 månedersperioden i 225-timersreglen og konsekvensrettelse i lov om seniorjob som følge af dagpengeperiodens forlængelse) (pdf) (nyt vindue)10-11-2020: Orientering om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen) (pdf) (nyt vindue)26-06-20: Orientering om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik

22-04-20: Orientering om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19  (nyt vindue)20-04-20: Bekendtgørelse nr. 447 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

18-06-2020: Orientering om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

15-04-20: Orientering om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Gældende bekendtgørelser og orienteringsskrivelser er samlet på følgende side.

Gældende bekendtgørelser og orienteringsskrivelser om Covid-19s betydningen for beskæftigelsesindsatsen

Sidst opdateret: 07-09-2021