Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Orientering af 18. november 2020 til jobcentre, kommuner og a-kasser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø

Styrelsens gennerelle anbefalinger fra 7. november 2020 gælder fortsat for de 7 kommuner.

Til jobcentre, kommuner og a-kasser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø

Styrelsen skrev den 7. november 2020 et brev med anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland på baggrund af den nationale udmelding om restriktioner og tiltag i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

På pressemøde fredag den 13. november 2020 blev der udmeldt en mindre justering i den nationale udmelding om tiltag i de 7 kommuner.

Der henvises til faktaark: Mindre lempelse af restriktioner i Nordjylland, jf. udmeldinger 13. november 2020.

Lempelserne vedrører primært de tidligere udmeldte anbefalinger om at begrænse mobiliteten mellem de 7 kommuner, og der er således ikke ændret i den kraftige opfordring til at offentlige og private arbejdsgivere hjemsender ansatte.

Styrelsens gennerelle anbefalinger gælder derfor fortsat for de 7 kommuner, dog sådan at de 7 kommuner anses for et samlet område. Det vil overordet sige, at de udmeldte forholdsregler i forbindelse med formidling af arbejde, nye virksomhedsrettede tilbud/indsatser, uddannelsestilbud, allerede igangsatte tilbud/indsatser fortsat er relevante – men nu inden for et samlet område, som omfatter de 7 kommuner.

Det betyder, at

  • Borgere som udgangspunkt ikke skal formidles til arbejde eller sendes i nye virksomhedsrettede tilbud/indsatser, fx virksomhedspraktik, løntilskudsjob og jobrotationsforløb, medmindre der er tale om digitale tilbud, tilbud eller forløb/ansættelse i produktionsvirksomheder i de 7 kommuner, eller varetagelse af kritiske funktioner.
  • Borgere kan sendes i uddannelsestilbud i de 7 kommuner i det omfang, den nationale udmelding om uddannelsesinstitutioner følges, eller hvis tilbud kan gennemføres digitalt.
  • Tilbud/indsatser inden for de 7 kommuner, der allerede er igangsat, kan i nogle tilfælde fortsætte, men jobcenteret skal vurdere, om formålet med tilbuddet fortsat kan opfyldes, fx hvis den virksomhed, hvor forløbet gennemføres, sender medarbejderne hjem.
  • Jobcenteret skal vurdere, om tilbud/indsatser, som afholdes uden for de 7 kommuner, skal afbrydes eller sættes i bero, hvis arbejdsgiverne/uddannelsesstederne ikke hjemsender/afholder undervisning for borgere i tilbud/indsats i overensstemmelse med den nationale udmelding. En grund til, at det ikke bør afbrydes, kan være, at der er tale om kritiske funktioner.]

Der er ikke sket ændringer i styrelsens kraftige opfordring om, at jobcentre og a-kasser i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra, og at alle møder og samtaler med borgere bør afholdes digitalt/telefonisk.

Sidst opdateret: 07-02-2022