Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

A-kasseforsøget: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om a-kasseforsøget.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 11-07-21:

Det er indtil 1. august 2021, muligt at gøre brug af digitale og telefoniske samtaler, som dermed også tæller med i de obligatoriske samtaler i kontaktforløbet.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv. Efter den 1. august skal samtalerne afholdes efter de almindelige regler, medmindre samtalerne er indkaldt digitalt inden 23. juni 2021 eller kommunen er helt eller delvist nedlukket grundet COVID-19. Begge forhold gælder som overgangsbestemmelser frem til 1. september 2021.

Tidligere gældende svar

Svar 12-03-21 ikke længere gældende:

Det er, indtil videre, muligt at gøre brug af digitale og telefoniske samtaler, som dermed også tæller med i de obligatoriske samtaler i kontaktforløbet.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 03-11-20 - ikke længere gældende:

Jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som gennemføres digitalt efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil muligheden for at holde telefoniske og digitale samtaler udløber d. 31. december 2020 jf. Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen af 25. september 2020.

Fra 1. januar skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde. Telefoniske og digitale samtaler vil derfor ikke længere tælle som individuelle jobsamtaler efter kapitel 7 i LAB.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 19-06-20 - ikke længere gældende:

Jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som gennemføres digitalt efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil det igen er muligt at den 1. oktober 2020.

Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Åbning af den digitale beskæftigelsesindsats i Region Hovedstaden og Region Sjælland betyder bl.a., at der åbnes op for ret og pligt til samtaler, som holdes digitalt eller telefonisk.

Jobsamtaler som gennemføres digitalt (digitalt, telefon mv.) efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil 1. oktober 2020, hvor det igen forventes at være hovedreglen, at samtaler skal gennemføres med fysik fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 11-07-21:

 

Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen d. 12. marts 2020 bevirkede, at a-kasseforsøget reelt var sat ud af kraft i en periode.

Aftalekredsen besluttede derfor, at forsøgsdeltagere, som er visiteret til forsøget i perioden fra den 1. januar 2020 og indtil 1. september 2020 ikke vil indgå i evalueringen af forsøget.

Det er således udelukkende ny-tilmeldte efter den 1. september 2020, som vil indgå i den egentlige forsøgspopulation for evalueringen.

I perioden fra den 1. januar og frem til 1. september 2020 skal forsøget gennemføres efter gældende regler, men perioden betragtes rent evalueringsmæssigt som en testperiode hvor it- understøttelse, registreringsrutiner og arbejdsgange bliver endeligt fastlagt.

Under suspensionen af dagpengeforbruget fra 1. januar 2021 til og med juni 2021 har a-kasser fortsat kunne afholde fx digitale samtaler mv. Forsøget er ikke stillet i bero i perioden.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen d. 12. marts bevirker, at a-kasseforsøget reelt er har været sat ud af kraft siden da.

Aftalekredsen har derfor besluttet, at forsøgsdeltagere som er visiteret til forsøget i perioden fra den 1. januar og indtil 1. september 2020 ikke vil indgå i evalueringen af forsøget.

Det er således udelukkende ny-tilmeldte efter den 1. september 2020, som vil indgå i den egentlige forsøgspopulation for evalueringen.

I perioden fra den 1. januar og frem til 1. september 2020 skal forsøget gennemføres efter gældende regler, men perioden betragtes rent evalueringsmæssigt som en testperiode hvor it- understøttelse, registreringsrutiner og arbejdsgange bliver endeligt fastlagt.

Svar 29-05-20:

Nej, forsøget forudsættes fortsat at udløbe d. 31. december 2023.

Sidst opdateret: 09-07-2021