Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

A-kasseforsøget: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om a-kasseforsøget.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 11-07-21:

 

Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen d. 12. marts 2020 bevirkede, at a-kasseforsøget reelt var sat ud af kraft i en periode.

Aftalekredsen besluttede derfor, at forsøgsdeltagere, som er visiteret til forsøget i perioden fra den 1. januar 2020 og indtil 1. september 2020 ikke vil indgå i evalueringen af forsøget.

Det er således udelukkende ny-tilmeldte efter den 1. september 2020, som vil indgå i den egentlige forsøgspopulation for evalueringen.

I perioden fra den 1. januar og frem til 1. september 2020 skal forsøget gennemføres efter gældende regler, men perioden betragtes rent evalueringsmæssigt som en testperiode hvor it- understøttelse, registreringsrutiner og arbejdsgange bliver endeligt fastlagt.

Under suspensionen af dagpengeforbruget fra 1. januar 2021 til og med juni 2021 har a-kasser fortsat kunne afholde fx digitale samtaler mv. Forsøget er ikke stillet i bero i perioden.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen d. 12. marts bevirker, at a-kasseforsøget reelt er har været sat ud af kraft siden da.

Aftalekredsen har derfor besluttet, at forsøgsdeltagere som er visiteret til forsøget i perioden fra den 1. januar og indtil 1. september 2020 ikke vil indgå i evalueringen af forsøget.

Det er således udelukkende ny-tilmeldte efter den 1. september 2020, som vil indgå i den egentlige forsøgspopulation for evalueringen.

I perioden fra den 1. januar og frem til 1. september 2020 skal forsøget gennemføres efter gældende regler, men perioden betragtes rent evalueringsmæssigt som en testperiode hvor it- understøttelse, registreringsrutiner og arbejdsgange bliver endeligt fastlagt.

Svar 29-05-20:

Nej, forsøget forudsættes fortsat at udløbe d. 31. december 2023.

Sidst opdateret: 07-09-2021