Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. a-kasseforsøget som følge af corona-virus.

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. a-kasseforsøget som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

A-kasseforsøget: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

 

Svar 19-06-20 - ikke længere gældende:

Bestemmelserne for visitation til og fra forsøget i perioden fra d. 12. marts til d. 1. september 2020 er de samme som før suspensionsperioden. Ledige, som er i målgruppen for forsøget, skal således visiteres til og fra forsøget i overensstemmelse med reglerne herfor i forsøgsbekendtgørelsen.

Med vedtagelsen af lov nr. 274 af 26/3-20, lov nr. 473 af 22/4-20 og senest Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020 vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 31. august 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

Idet opgørelsen af forsøgsperioden i forsøget jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen beregnes på bagrund af dagpengeforbruget betyder dette, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, som skal visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode, hhv. 410 timer for fuldtidsforsikrede og 333 timer for deltidsforsikrede, før efter d. 31. august 2020.

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Bestemmelserne for visitation til og fra forsøget i perioden fra d. 12. marts til d. 1. september 2020 er de samme som før suspensionsperioden. Ledige, som er i målgruppen for forsøget, skal således visiteres til og fra forsøget i overensstemmelse med reglerne herfor i forsøgsbekendtgørelsen.

Med vedtagelsen af lov nr. 274 af 26/3-20 og senere lov nr. 473 af 22/4-20 vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 30. juni 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

I forhold til forsøget betyder det, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, der vil opnå et forbrug på hhv. 410 timer for fuldtidsforsikrede og 333 timer for deltidsforsikrede inden for den ovenstående periode. Altså kan et medlem, som er visiteret til forsøget ikke visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 30. juni 2020.

Svar 19-06-20 - ikke længere gældende:

Med vedtagelsen af lov nr. 274 af 26/3-20, lov nr. 473 af 22/4-20 og senest Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020 vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 31. august 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

I forhold til forsøget betyder det, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, der vil opnå et forbrug på hhv. 410 timer for fuldtidsforsikrede og 333 timer for deltidsforsikrede inden for den ovenstående periode. Altså kan et medlem, som er visiteret til forsøget ikke visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 31. august 2020.

Idet opgørelsen af forsøgsperioden i forsøget jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen beregnes på bagrund af dagpengeforbruget betyder dette, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, som skal visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 31. august 2020.

STAR er opmærksomme på, at der i forbindelse med overgangen fra marts til april måned er visiteret forsøgsdeltagere ud af forsøget på grund af forbrug. Håndteringen af den ”døde periode” i forsøget var på dette tidspunkt under politisk afklaring og det var således ikke muligt for STAR at kommunikere klart herom til a-kasserne i forsøget. A-kasserne har således ageret i overensstemmelse med hvad de på det givne tidspunkt antog var reglerne for visitation i forsøget.

Personer (fuldtidsforsikrede) som er visiteret ud af forsøget ved udgangen af marts vil som minimum have haft 250 timers forbrug ved udgangen af februar. Disse personer ville således som minimum være over halvvejs i deres forsøgsperiode.

At visitere de personer som overgik pga. forbrug ved udgangen af marts tilbage i forsøget, for at modtage en sidste måned i forsøget, vurderes at være uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i borgerens kontaktforløbet samt administrativt kompliceret at gennemføre for a-kasserne.

Personer som i overgangen mellem marts og april måned er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret på grund af forbrug, skal derfor som udgangspunkt, modtage deres kontaktforløb i jobcenteret.

STAR vil opfordre jobcenteret til at gå i direkte dialog med den givne a-kasse omkring lignende spørgsmål.

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Med vedtagelsen af lov nr. 274 d. 26. marts 2020, og senere lov nr. 473 d. 22. april, vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 30. juni 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

Idet opgørelsen af forsøgsperioden i forsøget jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen beregnes på bagrund af dagpengeforbruget betyder dette, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, som skal visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 30. juni 2020.

STAR er opmærksomme på, at der i forbindelse med overgangen fra marts til april måned er visiteret forsøgsdeltagere ud af forsøget på grund af forbrug. Håndteringen af den ”døde periode” i forsøget var på dette tidspunkt under politisk afklaring og det var således ikke muligt for STAR at kommunikere klart herom til a-kasserne i forsøget. A-kasserne har således ageret i overensstemmelse med hvad de på det givne tidspunkt antog var reglerne for visitation i forsøget.

Personer (fuldtidsforsikrede) som er visiteret ud af forsøget ved udgangen af marts vil som minimum have haft 250 timers forbrug ved udgangen af februar. Disse personer ville således som minimum være over halvvejs i deres forsøgsperiode.

At visitere de personer som overgik pga. forbrug ved udgangen af marts tilbage i forsøget for at modtage en sidste måned i forsøget vurderes at være uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i borgerens kontaktforløbet samt administrativt kompliceret at gennemføre for a-kasserne.

Personer som i overgangen mellem marts og april måned er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret på grund af forbrug, skal derfor som udgangspunkt, modtage deres kontaktforløb i jobcenteret.

STAR vil opfordre jobcenteret til at gå i direkte dialog med den givne a-kasse omkring lignende spørgsmål.

Svar 03-11-20 - ikke længere gældende:

Ja. Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der per 15. juni igen åbnes for fuld indsats i jobcentre og a-kasser i hele landet.

Dette gælder også i forsøget. Indsatsen i forsøget skal følge de på et givent tidpunkt gældende regler for beskæftigelsesindsatsen.

Med Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 af 15. juni 2020 er det blevet muligt at holde samtalerne mv. ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt i hele landet. Muligheden for at fortsætte med at holde jobsamtalerne telefonisk eller digitalt gælder for nuværende frem til den 31. december 2020. Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Svar 19-06-20 - ikke længere gældende:

Ja. Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der per 15. juni igen åbnes for fuld indsats i jobcentre og a-kasser i hele landet.

Dette gælder også i forsøget. Indsatsen i forsøget skal følge de på et givent tidpunkt gældende regler for beskæftigelsesindsatsen.

Med Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension
af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 af 15. juni 2020 er det blevet muligt at holde samtalerne mv. ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt i hele landet. Muligheden for at fortsætte med at holde jobsamtalerne telefonisk eller digitalt gælder frem til den 1. oktober 2020. Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Ja. Beskæftigelsesministeren har besluttet, ar der skal åbnes for en digital beskæftigelsesindsats i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne i Regionerne Hovedstaden og Region Sjælland, mens der åbnes for en fuld indsats i regionerne i Vestdanmark.

Dette gælder også i forsøget.

Indsatsen i forsøget skal således følge de på et givent tidpunkt gældende regler for beskæftigelsesindsatsen herunder den nuværende differentieringen heraf mellem Øst-og Vestdanmark.

Åbning af den digitale beskæftigelsesindsats i Region Hovedstaden og Region Sjælland betyder bl.a., at der åbnes op for ret og pligt til samtaler, som holdes digitalt eller telefonisk.

Jobsamtaler som gennemføres digitalt (digitalt, telefon mv.) efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil det igen er muligt at holde samtaler med personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 11-07-21- ikke længere gældende:

Det er indtil 1. august 2021, muligt at gøre brug af digitale og telefoniske samtaler, som dermed også tæller med i de obligatoriske samtaler i kontaktforløbet.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv. Efter den 1. august skal samtalerne afholdes efter de almindelige regler, medmindre samtalerne er indkaldt digitalt inden 23. juni 2021 eller kommunen er helt eller delvist nedlukket grundet COVID-19. Begge forhold gælder som overgangsbestemmelser frem til 1. september 2021.

Svar 12-03-21 ikke længere gældende:

Det er, indtil videre, muligt at gøre brug af digitale og telefoniske samtaler, som dermed også tæller med i de obligatoriske samtaler i kontaktforløbet.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 03-11-20 - ikke længere gældende:

Jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som gennemføres digitalt efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil muligheden for at holde telefoniske og digitale samtaler udløber d. 31. december 2020 jf. Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen af 25. september 2020.

Fra 1. januar skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde. Telefoniske og digitale samtaler vil derfor ikke længere tælle som individuelle jobsamtaler efter kapitel 7 i LAB.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 19-06-20 - ikke længere gældende:

Jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som gennemføres digitalt efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil det igen er muligt at den 1. oktober 2020.

Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Åbning af den digitale beskæftigelsesindsats i Region Hovedstaden og Region Sjælland betyder bl.a., at der åbnes op for ret og pligt til samtaler, som holdes digitalt eller telefonisk.

Jobsamtaler som gennemføres digitalt (digitalt, telefon mv.) efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil 1. oktober 2020, hvor det igen forventes at være hovedreglen, at samtaler skal gennemføres med fysik fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtaler registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Sidst opdateret: 01-09-2021