Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

November 2020: Spørgsmål og svar om nye tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland (Historisk)

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om nye tiltag for at reducere smitteudvikling i Nordjylland.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Svar 11-11-20: - ikke længere gældende

Det fremgår af udmeldingen vedrørende de skærpede restriktioner i Nordjylland, at offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner kraftigt opfordres til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, og at jobcentrene som udgangspunkt ikke opfattes som en sådan kritisk funktion. Det vil således være styrelsens vurdering, at en videreførelse af aktive tilbud/vejledningsforløb som udgangspunkt ikke er foreneligt med anbefalingerne, jf. også styrelsens anbefaling om, at borgerkontakt, herunder kontakt med udsatte borgere, bør afholdes digitalt/telefonisk i perioden. Forløb på virksomheder eller uddannelsessteder, som forbliver åbne, kan eventuelt videreføres hvis formålet med tilbuddet i øvrigt kan opretholdes, jf. retningslinjerne. Om forløb decideret afbrydes eller stilles i bero/på pause må afhænge af kommunens vurdering af muligheden for at videreføre aktiviteterne efter restriktionsperiodens udløb og de registreringsmæssige rammer i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

Sidst opdateret: 21-09-2021