Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Puljer og regnskab: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om puljer og regnskab.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 22-03-21:

Styrelsen er opmærksom på, at det aktuelle udbrud af COVID-19 kan gøre det nødvendigt at tage forholdsregler, der kan påvirke gennemførelsen af projekter, som styrelsen har givet tilsagn om tilskud til, fx i forbindelse med aflysning af planlagte seminarer, undervisningsforløb og lignende projektaktiviteter. Aflysning eller udskydelse af sådanne aktiviteter af hensyn til at undgå spredning af COVID-19 kan derfor begrunde en ansøgning om forlængelse af projekt- og tilsagnsperiode.

Anmodningen om forlængelse af tilsagnsperioden skal indsendes via Tilskudsportalen med begrundelse for, hvorfor forlængelse af projektet er nødvendig af hensyn til projektets gennemførsel. Anmodningen skal indsendes som en besked under ”indsend information til STAR”. Der skal ikke udfyldes en særskilt formular/ansøgning.

Tilsagnsmodtager skal i anmodningen redegøre for, hvordan den manglende gennemførelse af de planlagte aktiviteter påvirker projektets aktiviteter og målsætninger. Tilskudsmodtageren kan herunder anmode om en ændring i aktiviteter og måltal, jf. også styrelsens almindelige tilskudsbetingelser.

Styrelsen vil på det grundlag tage stilling til, om tilsagnsperioden kan forlænges og ændringen i de planlagte aktiviteter og måltal kan imødekommes.

Det er i udgangspunktet ikke muligt at få forhøjet afgivne tilsagn, såfremt det af hensyn til at begrænse spredningen af COVID-19 er nødvendigt at aflyse eller ændre planlagte aktiviteter, og udgifterne til aktiviteterne er afholdt uden mulighed for økonomisk kompensation, fx som følge af kontraktmæssige bindinger til kursussteder eller lignende.

Tidligere gældende svar

Svar 12-03-20 - ikke længere gældende:

Styrelsen er opmærksom på den seneste tids udmeldinger i relation til det aktuelle udbrud af COVID-19 og på, at behovet for at tage forholdsregler i den forbindelse kan påvirke gennemførelsen af projekter, som styrelsen har givet tilsagn om tilskud til, fx i forbindelse med aflysning af planlagte seminarer, undervisningsforløb og lignende projektaktiviteter. Aflysning eller udskydelse af sådanne aktiviteter af hensyn til at undgå spredning af COVID-19 kan derfor begrunde en ansøgning om forlængelse af projekt- og tilsagnsperiode.

Anmodningen om forlængelse af tilsagnsperioden skal indsendes via Tilskudsportalen med begrundelse for, hvorfor forlængelse af projektet er nødvendig af hensyn til projektets gennemførsel. Anmodningen skal indsendes som en besked under ”indsend information til STAR”. Der skal ikke udfyldes en særskilt formular/ansøgning.

Tilsagnsmodtager skal i anmodningen redegøre for, hvordan den manglende gennemførelse af de planlagte aktiviteter påvirker projektets aktiviteter og målsætninger. Tilskudsmodtageren kan herunder anmode om en ændring i aktiviteter og måltal, jf. også styrelsens almindelige tilskudsbetingelser.

Styrelsen vil på det grundlag tage stilling til, om tilsagnsperioden kan forlænges og ændringen i de planlagte aktiviteter og måltal kan imødekommes.

Det er i udgangspunktet ikke muligt at få forhøjet afgivne tilsagn, såfremt det af hensyn til at begrænse spredningen af COVID-19 er nødvendigt at aflyse eller ændre planlagte aktiviteter, og udgifterne til aktiviteterne er afholdt uden mulighed for økonomisk kompensation, fx som følge af kontraktmæssige bindinger til kursussteder eller lignende.

Sidst opdateret: 19-04-2021