Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Tilsyn og opfølgning: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om tilsyn og opfølgning.

I orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 15. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 angives det, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udarbejde og offentliggøre et teknisk notat på www.star.dk. Notatet redegør for de specifikke opgørelsesregler i forhold til kommuners og a-kassers indsats generelt og i forhold til opgørelsen af fokusmålene for det skærpede tilsyn m.v.

Det tekniske notat kan findes her:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats

Spørgsmålene og svarene nedenfor vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.

Svar 02-07-20:

Den statslige opfølgning vil tage afsæt i, at jobcentre og a-kasser står over for en stor opgave med at håndtere de mange nyledige. I den periode, hvor indsatsen har været suspenderet, er ledigheden steget voldsomt som følge af den opbremsning af økonomien, der er sket på grund af de tiltag, der er taget for at bremse COVID-19 smitten.

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har vanskeliggjort kommunernes arbejde med at give ydelsesmodtagere samtaler og tilbud og dermed leve op til de centralt fastsatte fokusmål for skærpet tilsyn.

Da suspensionsperioden omfatter og vil påvirke en stor del af 2020, er det besluttet at udsætte udvælgelsen af kommuner til skærpet tilsyn med ét år. Således vil ingen kommuner komme under skærpet tilsyn i 2021 på baggrund af indsatsen i 2020.

Første gang kommunerne kan blive omfattet af skærpet tilsyn er ved den årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af deres resultater og indsats i løbet af 2021.

Der henvises til det tekniske notat, som uddyber STARs opfølgning på kommunernes indsats:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats (pdf) (nyt vindue)

Svar 02-07-20:

STAR vil fortsat opgøre kommunernes indsats i løbet af 2020, men opgørelsen vil udelukkende tage udgangspunkt i et gennemsnit for de hele måneder, som ikke var omfattet af suspensionsperioden.

Derudover betragtes den første måned efter den delvise genåbning den 27. maj som en igangsættelsesmåned. Det betyder samlet set, at marts, april, maj og juni ikke opgøres, hvorfor den gennemsnitlige indsats udelukkende opgøres for de øvrige otte måneder i 2020.

Der henvises til det tekniske notat, som uddyber STARs opfølgning på kommunernes indsats:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats (pdf) (nyt vindue)

Svar 02-07-20:

Ved opgørelsen af de centralt fastsatte fokusmål i 2020 opgøres indsatsen for ydelsesmodtagere med mere end 12 måneders ydelsesanciennitet.

Det betyder, at når fx oktober 2020 skal opgøres, udsøges en population af ydelsesmodtagere, der i oktober 2020 har modtaget ydelse i mindst 12 måneder, og indsatsen for denne gruppe opgøres 12 måneder tilbage i tid.

Opgørelsesmetoden indebærer, at fokusmålingerne indtil maj 2021 som udgangspunkt vil indeholde måneder, hvor beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet. Der vil derfor i forbindelse med opgørelse af 12 måneders anciennitet blive set bort fra perioden fra den 1. marts til og med 30. juni 2020.

For at fastholde måling af indsats i en periode på 12 måneder, vil der blive medregnet måneder tilbage i tid, således at der måles på en hel periode, som ikke har været berørt af suspensionsindsatsen.

Det betyder, at hvis en ydelsesmodtager fx havde 12 måneders ydelsesanciennitet den 1. marts, så har ydelsesmodtageren rent måleteknisk stadig 12 måneders ydelsesanciennitet den 30. juni.

Tilsvarende gælder det, at hvis en ydelsesmodtager den 1. marts endnu ikke havde opnået 12 måneders ydelsesanciennitet, har vedkommende den 30. juni fortsat ikke opnået 12 måneders ydelsesanciennitet.

STAR vil fra oktober 2020 fortsætte offentliggørelse og opdatering af målinger, så kommuner kan følge med i egne resultater og indsats på Jobindsats.dk og i Jobcenterindblik.

Der henvises til det tekniske notat, som uddyber STARs opfølgning på kommunernes indsats:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats (pdf) nyt vindue)

Sidst opdateret: 15-04-2021