Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. tilsyn og opfølgning som følge af corona-virus.

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. tilsyn og opfølgning som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Tilsyn og opfølgning: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

 

Svar 18-03-20 - ikke længere gældende:

Den midlertidige suspendering af den aktive indsats har indflydelse på kommuner og a-kassers resultater og indsats og vil derfor også få betydning for den statslige opfølgning på kommunernes indsats. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvor længe suspenderingen af den aktive indsats fortsætter. Det er derfor heller ikke muligt at vurdere konsekvenserne for kommunernes og a-kassernes indsats, men der vil blive taget højde for suspensionsperioden, når den statslige opfølgning på kommunernes indsats genetableres efter foranstaltningsperioden.

Svar 02-07-20 - ikke længere gældende:

STAR vil fortsat opgøre kommunernes indsats i løbet af 2020, men opgørelsen vil udelukkende tage udgangspunkt i et gennemsnit for de hele måneder, som ikke var omfattet af suspensionsperioden.

Derudover betragtes den første måned efter den delvise genåbning den 27. maj som en igangsættelsesmåned. Det betyder samlet set, at marts, april, maj og juni ikke opgøres, hvorfor den gennemsnitlige indsats udelukkende opgøres for de øvrige otte måneder i 2020.

Der henvises til det tekniske notat, som uddyber STARs opfølgning på kommunernes indsats:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 26-04-2021