Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Skrivelse om ledighed og dagpengeret

28-11-2012

Ny skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder om dagpengeret under ferielukninger og hjemsendelse

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt ny skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder om dagpengeret under ferielukninger og hjemsendelse.

Skrivelsen er en opsamling af praksis om dagpenge under ferielukninger og hjemsendelser og om 1/12-lønnede og belægning af ydelseskort. Praksis stammer fra cirkulæreskrivelse om dagpenge under ferielukninger og hjemsendelser og fra afgørelser fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Arbejdsmarkedets Ankenævn og afgørelser og vejledende udtalelser fra Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsdirektoratet.

Læs hele skrivelsen på nedenstående link
Skrivelse nr. 9569 – Skrivelse om ledighed og dagpengeret, herunder om dagpengeret under ferielukninger og hjemsendelser (nyt vindue)

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du tage kontakt til Specialkonsulent Alhed Warberg eller Chefkonsulent Jørn Waver på telefon nr. 72206000.