Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forsøg med integrationspålæg

07-10-2014

Pulje til forsøg med integrationspålæg udmeldes med ansøgningsfrist i november 2014.

I den politiske aftale om en reform af kontanthjælpssystemet blev det aftalt at gennemføre et forsøg med integrationspålæg til aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, herunder pga. manglende danskkundskaber. Pålægget består af en intensiv integrationsfaglig indsats og understreger samtidig, at pligten til at forsørge sig selv gælder alle.

Der er nu mulighed for at høre nærmere om forsøget og kravene til deltagelse ved et informationsseminar i København d. 22. oktober. Selve ansøgningsskemaet vil blive tilgængeligt efter informationsseminaret.