Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ansøgning om pulje om opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere

27-11-2014

Der udbydes en pulje for at give tilskud til projekter, der er rettet imod at opkvalificere de koordinerende sagsbehandlere i forhold til arbejdet med den tværfaglige indsats, med særligt fokus på de mest udsatte borgere.

Støtten skal medvirke til, at de koordinerende sagsbehandlere rustes bedre til at håndtere udfordringerne med de udsatte ledige med henblik på at hjælpe disse med at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der kan ydes støtte til konkrete opkvalificerings- eller kursusaktiviteter eller til aktiviteter rettet imod udvikling af de organisatoriske rammer for de koordinerende sagsbehandleres arbejde, fx lean, procesoptimering, afprøvning af nye samarbejdsformer m.v.