Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mentorstøtte får flere udsatte i uddannelse eller i job

12-11-2014

Det viser evalueringen af et forsøg ’Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job’, som er gennemført i 13 kommuner.

Evalueringen konkluderer, at mentorstøtte bidrager til at flere udsatte unge kommer i gang med uddannelse eller i job:

Positiv uddannelseseffekt: Målt et år efter forsøgsstart er 12 pct. af de unge i kontrolgruppen i gang med uddannelse. Det tilsvarende tal for deltagergruppen er 16 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv effekt på ca. 4 pct.-point på tilbøjeligheden til at påbegynde en SU-berettiget uddannelse
Positiv jobeffekt: Målt godt et år efter forsøgsstart er ca. 5 pct. af de unge i kontrolgruppen i job. Det tilsvarende til for deltagergruppen er ca. 7 pct. Mentorindsatsen har dermed haft en signifikant positiv jobeffekt på samlet set ca. 2 pct.-point.
Mentorstøtte er særligt gavnlig for gruppen af udsatte unge - ikke 'stærke unge' med god forældrebaggrund og heller ikke de helt 'svage unge', som ikke har fuldført folkeskolen:

Der er en markant positiv uddannelseseffekt på 7-10 pct.-point. for udsatte unge der har fuldført folkeskolen med under 4 i 9.klasses karaktergennemsnit

Mentorforsøget