Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pulje til mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

12-11-2014

Puljen til mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte er nu udmeldt. Ansøgningsfristen er den 1. december.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt puljen til mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige. Idéen med puljen er, at der skal etableres et forsøg med en helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gennem arbejde af kortere varighed. Formålet er således at bringe de udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Forsøget indebærer, at kommunerne skal formidle dag-til-dag job eller job af kortere varighed til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som kan være i stand til at arbejde i et vist omfang, men som kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

De kommuner, som deltager i forsøget, kan i vid udstrækning selv designe projektet i forhold til deres konkrete målgrupper, eksisterende indsatser og mulighederne på det lokale arbejdsmarked.

Desuden gøres forsøget også så attraktivt som muligt for den ledige borger. Borgeren modtager dels et frivilligt tilbud om kortvarig ansættelse, og de, som påtager sig arbejde, har mulighed for at få en ekstra tilskyndelse til at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er afsat 22,9 mio. kr. til forsøget. Forsøget igangsættes i 2014 og afsluttes i ultimo 2016. Ansøgningsfristen er den 1. december.