Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har begået fejl i sagsbehandlingen af studie- samt opholds- og arbejdstilladelser

21-11-2014

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret, at der er begået beklagelige fejl i sagsbehandlingen af ansøgninger om studie- samt opholds- og arbejdstilladelser.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksatte i slutningen af april 2014 en undersøgelse af lovligheden af at give opholdstilladelse til studerende ved Rudolf Steiner Børnehaveseminariet på baggrund af en anmodning fra Udlændingenævnet. Styrelsen har i denne forbindelse konstateret, at der er begået beklagelige fejl i sagsbehandlingen af ansøgninger om studie- samt opholds- og arbejdstilladelser.

STAR har fejlagtigt udstedt op til syv opholdstilladelser om året til studerende ved Rudolf Steiner Børnehaveseminariet. Styrelsen har ligeledes fejlagtigt udstedt i alt syv opholds- og arbejdstilladelser efter positivlisten til pædagoger uddannet ved Rudolf Steiner Børnehaveseminariet mellem 2010 og 2014.

Opholdstilladelserne til studier er givet, da STAR fejlagtigt har lagt til grund, at der var tale om en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution, hvilket er et krav for at opnå opholdstilladelse som studerende. Opholdstilladelserne til arbejde er fejlagtigt givet, da styrelsen i de pågældende sager ikke har været opmærksom på, at uddannelsen ikke er anerkendt som en professionsbachelor og derfor ikke opfylder uddannelseskravet for opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten.

Der er ikke givet uretmæssige afslag på ansøgninger efter de pågældende ordninger, og fejlene får ikke konsekvenser for de tredjelandsstatsborgere, der fejlagtigt har fået studie- samt opholds- og arbejdstilladelse. De pågældende tilladelser vil ikke blive inddraget, og det vil endvidere være muligt at få opholdstilladelserne forlænget, hvis betingelserne herfor er opfyldt. De berørte personer vil blive skriftligt orienteret herom.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af sagen efterset og strammet sine procedurer for sagsbehandlingen af studie- samt opholds- og arbejdstilladelser for at undgå lignende fejl fremadrettet.