Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fejl i ikrafttrædelses-bestemmelser vedr. gensidig forsørgelsespligt

30-12-2014

En fejl betyder, at afskaffelsen af gensidig forsørgerpligt for samlevende træder i kraft tidligere end tilsigtet. Ingen modtagere af hjælp vil lide skade.

Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget L 81 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven med ikrafttræden den 1. januar 2015. Lovforslaget indebærer bl.a. en ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende fra den 1. januar 2016. I 2015 fortsætter den gensidige forsørgelsespligt med at gælde med halv virkning svarende til 2014. Den halve virkning indebærer, at når kommunen skal beregne hjælpen til en samlevende, så skal kommunen først beregne, hvad den samlevende er berettiget til, hvis pågældende ikke var samlevende, og derefter skal kommunen beregne det, som personen vil være berettiget til efter reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Disse beløb lægges sammen og deles med to, og herved fremkommer det beløb, der bliver udbetalt i hjælp.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er blevet opmærksom på, at der er en fejl i lovforslagets bestemmelse om ikrafttræden. Fejlen betyder, at reglen om fradrag for samlevendes indtægter i uddannelses- eller kontanthjælpen allerede ophæves pr. 1. januar 2015 i stedet for som tilsigtet pr. 1. januar 2016.

Kommunerne har derfor fra den 1. januar 2015 ikke hjemmel til at foretage fradrag i hjælpen for en samlevers indtægter, uanset det forhold, at det var intentionen i finanslovsaftalen for 2015, at samleverreglen fortsat skulle have halv virkning i 2015.

Dette indebærer, at der vil være tilfælde, hvor kommunerne skal udmåle et højere beløb til en samlevende modtager af hjælp, end det var intentionen.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen modtagere af hjælp, der kommer til at lide skade af fejlen. Beskæftigelsesministeren vil fremsætte lovforslag hurtigst muligt i det nye år, så der bliver hjemmel til at foretage fradrag for en samlevers indtægter, og således at de politiske intentioner bag finanslovsaftalen for 2015 følges.

STAR vil i januar 2015 her på hjemmesiden informere om lovforslagets fremsættelse og forventet ikrafttræden.

Der er den 30. december 2014 udsendt orienteringsbrev om håndtering af fejlen til alle kommuner m.fl.

Orienteringsbrevet (pdf) (nyt vindue)

Særligt vedr. hjælpen for januar 2015

Da der ikke fra den 1. januar 2015 er hjemmel til at foretage fradrag for en samlevers indtægter i hjælpen, skal kommunerne udbetale hjælpen for januar 2015 uden at foretage fradrag for en samleveres indtægter.