Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Reform af international rekruttering vedtaget

18-12-2014

Vedtagelse af lovforslag, der udmønter aftalen om en reform af international rekruttering

Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget det lovforslag, der skal udmønte aftalen om en reform af international rekruttering, som regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i juni 2014.

Reformen skal gøre det lettere for virksomhederne og universiteterne i Danmark at tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra lande uden for EU, så de bedre kan klare sig i den internationale konkurrence. Det sker gennem en række initiativer, blandt andet gennem en ny fast track-ordning, der giver certificerede virksomheder lettere og hurtigere adgang til at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet og bedre vilkår for forskere.

Samtidig skal reformen sikre, at flere talentfulde internationale dimittender og medarbejdere vælger at blive i Danmark. Derfor oprettes en ny ordning, hvor internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, får mulighed for at ansøge om et etableringskort, der giver opholdstilladelse til et etableringsophold i Danmark.

Et andet centralt punkt er, at greencardordningen målrettes. Fremover vil der blive stillet højere krav til uddannelsesniveauet, og pointsystemet bliver tilpasset efterspørgslen på det danske arbejdsmarked.

Herudover har reformen fokus på, at udenlandske medarbejdere, der kommer til landet for at arbejde, behandles ordentligt og arbejder på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Med vedtagelsen af lovforslaget øges og styrkes kontrollen med, at virksomheder i Danmark beskæftiger udlændinge i overensstemmelse med danske regler.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2015, dog således, at der først kan udstedes opholdstilladelse efter den nye fast track-ordning fra den 1. april 2015. Desuden indføres en særlig overgangsordning for forlængelse af greencard udstedt før lovens ikrafttræden.

Lovforslag L 61 - Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Aftale om en reform af international rekruttering og de enkelte ordninger hos Beskæftigelsesministeriet (nyt vindue)

Reformen på engelsk - newtodenmark.dk (nyt vindue)

Vores hjemmesider www.star.dk og www.nyidanmark.dk vil blive opdateret i forbindelse med, at loven træder i kraft den 1. januar 2015. Her vil du kunne læse mere om de nye ordninger og målretningen af nogle af de eksisterende ordninger.