Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ressourceforløbsydelse er ikke eksportabel under jobafklaringsforløb

19-12-2014

Orientering om EU/EØS-borgeres ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, når retten til sygedagpenge fra Danmark udløber.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er blevet kontaktet af flere kommuner og organisationer med spørgsmål om, hvorvidt ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb er eksportabel. Vi skal derfor præcisere, at ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb ikke er eksportabel.

Ydelsen kan kun udbetales til en EU/EØS-borger, der ikke opholder sig i Danmark, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den sygemeldte er fortsat i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver i Danmark
  2. Aktiviteterne i jobafklaringsforløbet foregår i Danmark
  3. Den sygemeldte deltager aktivt i jobafklaringsforløbet i Danmark

Efter sygedagpengereformen kommer sygemeldte, der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven, fra den 1. juli 2014 i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

En sygemeldt lønmodtager, som arbejder her i landet, men bor i et andet EU/EØS-land, har ret til sygedagpenge efter sygedagpengeloven. Når den sygemeldte lønmodtager overgår til ressourceforløbsydelse under jobafklaring, er det et krav, at personen opholder sig her i landet, jf. § 5 i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at borgere bosat i et andet EU/EØS-land som udgangspunkt ikke har ret til ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, da ydelsen ikke er eksportabel.

Efter en vurdering af EU-retten og Ankestyrelsens praksis er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opfattelse, at en person, som bor i et andet EU/EØS-land, under visse omstændigheder kan være berettiget til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det gælder, hvis den sygemeldte fortsat er i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver i Danmark, aktiviteterne i jobafklaringsforløbet foregår i Danmark og den sygemeldte deltager aktivt i jobafklaringsforløbet i Danmark.

Dermed stilles der samme krav til en sygemeldt, der fortsat er i et ansættelsesforhold i Danmark, men som har bopæl uden for Danmark, som der stilles til andre sygemeldte med bopæl i Danmark. Når den sygemeldte med bopæl i et andet land ikke længere er i et ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver i Danmark, er personen ikke længere berettiget til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og kommunen skal derfor stoppe med at udbetale ressourceforløbsydelse.

En arbejdsgiver i Danmark, der udbetaler løn under sygdom til en person, der deltager i et jobafklaringsforløb og har bopæl uden for Danmark, kan få udbetalt refusion beregnet på baggrund af den ressourceforløbsydelse, som den ansatte er berettiget til under jobafklaringsforløbet. Arbejdsgiveren kan dog ikke få mere i refusion, end arbejdsgiveren udbetaler i løn.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
 
Sygedagpengereformen