Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændring af formue- og fradragsreglerne i kontanthjælpslovgivningen pr. 1. juni 2014

30-05-2014

Friholdelse af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser.

Regeringen, SF og Enhedslisten har den 8. maj 2014 indgået aftale om at ændre reglerne, således at kommunen ved opgørelse af indtægter og formue i forbindelse med udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp med virkning fra den 1. juni 2014 skal se bort fra efterbetaling af alle offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser, hvor efterbetalingen skyldes, at myndigheden har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene.

Reglen gælder efterbetaling af ovenstående ydelser, som er udbetalt til den berettigede den 1. juni 2014 eller senere.

Den efterbetaling, der ikke skal indgå i indtægts- og formueopgørelsen efter kontanthjælpsreglerne er differencen mellem den udbetalte ydelse og den retmæssige ydelse for samme periode. Der ses bort fra en efterbetalt ydelse i op til to år efter udbetalingen.