Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Digital Post og fjernprint afløser manuel brevudsendelse i STAR

19-06-2014

Sagsbehandlerne på områderne Ferie og EØS - arbejdsløshedsforsikring samt i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har d. 18. juni 2014 taget et nyt system i brug, der udsender breve via Digital Post og fjernprint i stedet for, at de selv skal printe, pakke og afsende dem manuelt.

Strålfors Connect er navnet på systemet, der medfører, at sagsbehandlerne, som arbejder med de tre områder, fra nu af får langt færre daglige ture til printerrummet.  De ca. 23.000 breve, som områderne sender årligt, skal nu så vidt muligt udsendes automatisk enten i form af en meddelelse leveret til Digital Post eller et maskinpakket brev (fjernprint).

Første skridt på vejen mod digitalisering af fysiske breve

Udrulningen af systemet til de tre områder er dog kun første skridt på vejen mod digitaliseringen af styrelsens fysiske breve. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender i alt ca. 115.000 breve om året, og næste skridt bliver at udrulle det nye system til området for international rekruttering, der står for 55.000 af brevene.

’Varselsbreve’ og undtagelser

Som følge af styrelsens pålagte informationspligt om ibrugtagen af Digital Post er der foretaget en beslutning om at udsende varslinger frem til 1. november 2014, hvor alle borgere obligatorisk skal have oprettet en digital postkasse (virksomheder fik deres 1. november 2013). Varslingen foregår ved, at de almindelige sagsrelaterede breve forsynes med en informationsboks, der fortæller modtageren, at styrelsen nu udsender breve via Digital Post. Det er kun det første brev i en ny sag, der udsendes fysisk, og fra d. 1. november ophører varslingen, og alle breve udsendes digitalt, hvis det er muligt.

Sagsbehandlerne i de tre områder udsender dog stadig visse breve på gammeldags vis, men det vil fortrinsvist være forsendelser, der er undtaget, fordi de fx indeholder originaldokumenter, som skal returneres til modtageren.