Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hovedparten af danske virksomhederne har ikke problemer med at rekruttere

30-06-2014

STARs undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation for foråret 2014 viser, at langt hovedparten af virksomhederne ikke har problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

 • Andelen af virksomheder, der har ansat nye medarbejdere er steget fra 19. pct. af virksomhederne i foråret 2013 til 21 pct. i foråret 2014
 • 4 procent af landets virksomheder angiver, at de i foråret 2014 har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Det svarer til niveauet i foråret 2013. Det er en betydelig mindre andel end under højkonjunkturen frem til efteråret 2008, hvor op mod 22 pct. af virksomhederne (i efteråret 2007) måtte opgive at ansætte de ønskede medarbejdere
 • 75 procent af landets virksomheder har ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere i foråret 2014. I foråret 2013 var det 77 pct. af virksomhederne, der ikke havde behov for at rekruttere
 • 37 pct. af de virksomheder, der angiver at have oplevet forgæves rekrutteringer i foråret 2014, finder selv ifølge surveyen, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen
 • På landsplan har virksomhederne rekrutteret forgæves til knap 9.200 stillinger. Det svarer til ca. 0,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I foråret 2013 blev der registreret 9.400 forgæves rekrutteringer
 • I årene forud for den økonomiske krise blev der til sammenligning registreret op til 70.000 forgæves rekrutteringer

Der er omkring 700.000-800.000 jobåbninger årligt på det danske arbejdsmarked. Set i forhold til det samlede antal årlige jobåbninger på det danske arbejdsmarked, udgør antallet af forgæves rekrutteringer på 9.200 således en begrænset andel.

Rekrutteringsundersøgelsen viser, at der - som i tidligere undersøgelser - er situationer, hvor ledige og ledige job har vanskeligt ved at finde hinanden. Undersøgelsen viser, at det i 2014 oftest gælder rengøringsassistenter, programmører og systemudviklere samt tømrere.

STAR har i forbindelse med den seneste rekrutteringsundersøgelse spurgt virksomheder, der har tilkendegivet, at de har rekrutteret forgæves, nærmere ind til de job, som de forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft til – herunder de anvendte rekrutteringskanaler og søgeprocessen i forbindelse hermed.

Resultatet viser, at:

 • 37 pct. af virksomhederne, der har rekrutteret forgæves i foråret 2014, tilkendegiver i surveyen, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen
 • 32 pct. af stillingerne enten er kendetegnet ved at være tidsbegrænsede, deltidsstillinger, indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde eller skiftende arbejdstider. De resterende stillinger er kendetegnet ved at være faste fuldtidsstillinger indenfor normal arbejdstid
 • I 65 pct. af rekrutteringsforløbene slog virksomheden ikke stillingen op på Jobnet
 • I 85 pct. af rekrutteringsforløbene tog virksomhederne ikke kontakt til det kommunale jobcenter
 • I 4 pct. af rekrutteringsforløbene tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening
 • I 52 pct. af tilfældene gjorde virksomheden ingen af de tre ting (opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening)

Fakta om undersøgelsen

STAR har i foråret 2014 gennemført en undersøgelse, hvor 13.647 virksomheder har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne repræsenterer knap halvdelen af landets samlede beskæftigelse.

Det primære formål med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater kan bruges som en indikator for omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

Rekruttering Forår 2014 (pdf) (nyt vindue)

I den supplerende undersøgelse er virksomheder, der har rapporteret forgæves rekrutteringer blevet spurgt nærmere ind til ind til de job, som de forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft til samt de anvendte rekrutteringskanaler og rekrutteringsprocessen.