Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ansøgning om pulje til forsøg med frivillige mentorer

10-06-2014

Udmelding af pulje til forsøg med frivillige mentorer for unge uddannelseshjælpsmodtagere.

Forsøget med frivillige mentorer for unge uddannelseshjælpsmodtagere skal understøtte, at denne gruppe unge tilbydes ekstra støtte og hjælp i overgangen fra offentlig forsørgelse til uddannelse og til fastholdelse i et liv med uddannelse.

Unge uddannelseshjælpsmodtagere er en gruppe, som der er et behov for at understøtte i at påbegynde og fastholdes i uddannelse.

Målet er at tilbyde unge uddannelseshjælpsmodtagere støtte via frivillige mentorer, som skal yde en støttende hjælp til denne gruppe af unge, således at de i højere grad kommer godt i gang med en uddannelse.