Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Støtte til uddannelse i diplommodul 'Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen'

02-07-2014

For at understøtte implementeringen af beskæftigelsesreformen er der i 2014 afsat 5 mio. kr. til uddannelse af medarbejderne i kommunerne, hvis de deltager i modulet 'Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen', som indgår i diplomuddannelse i beskæftigelse udbudt af professionshøjskolerne.

Midlerne udbetales til udbyder af modulet, således at der ydes 8000 kr. i tilskud til deltagergebyret for kommunalt ansatte, hvilket svarer til ca. 80 pct. af det samlede gebyr. Den resterende udgift til gebyret forudsættes betalt af arbejdsgiver. Midlerne kan anvendes til såvel arbejdspladsrekvirerede forløb som til forløb med individuel tilmelding i perioden 1. juni 2014 til 31. juli 2015.

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen

Formålet med modulet er, at den studerende erhverver sig teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering. Den studerende skal herudover erhverve sig kompetencer til at indgå i tværfagligt samarbejde samt tilrettelægge og koordinere forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt.

Læringsmål

Den studerende skal:

Viden

 • have viden om teorier, begreber, metoder og praksis indenfor det rummelige arbejdsmarked, fastholdelse og rehabilitering
 • have viden om de politiske intentioner med indsatsen samt den retlige regulering
 • have viden om muligheder og barrierer ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Færdigheder

 • kunne tage udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger og inddrage borgeren
 • kunne tilrettelægge koordinerede og helhedsorienterede ressourceforløb i samarbejde med rehabiliteringsteam og efter anbefalinger fra en klinisk enhed
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

 • selvstændigt kunne indgå i og udvikle indsatsen i et tværprofessionelt samarbejde
 • kunne reflektere over etiske spørgsmål i relation til arbejdet med rehabilitering og ressourceforløb

Indhold

 • Det rummelige arbejdsmarked
 • Rehabilitering i teori og praksis
 • Arbejdsevne, funktionsevne og fastholdelse
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og rehabiliteringsteam, sundhedskoordinator og klinisk enhed
 • Koordinatorrollen og helhedsorienteret indsats herunder en bio-psyko-social tilgang og inddragelse af borgeren
 • Relevant lovgivning
 • Myndighedsfunktion
 • Ressourceforløb og tilbud
 • Økonomi, finansiering, tilskud og refusioner

Kontakt

Professionshøjskolen Metropol
Tagensvej 18
2200 København N
Att.: Lise Jordahn
lijo@phmetropol.dk

University College Sjælland
Slagelsevej 7
4180 Sorø
Att.: Joan Mathiasen
jnm@ucsj.dk

University College Lillebælt
Soldalen 8
7100 Vejle
Att.: Bente Falk
befn@ucl.dk

University College Syddanmark
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø
Tina Harlev
thar@ucsyd.dk

VIA University College
Skejbyvej 1
8240 Risskov
Att.: Solveig Brander
sb@viauc.dk