Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdstimer for personer, der er i beskæftigelse, efter at de har opbrugt dagpengeretten

24-09-2014

STAR har foretaget en særkørsel over antallet af arbejdstimer, som personer, der er i beskæftigelse, efter at de har opbrugt dagpengeretten, har haft.

STAR har foretaget en særkørsel over antallet af arbejdstimer, som personer, der er i beskæftigelse, efter at de har opbrugt dagpengeretten, har haft. Særkørslen viser antallet af arbejdstimer pr. uge for personer, hvis dagpengeret er ophørt i perioden januar 2013 – maj 2014, og som 2 mdr. efter ophør af dagpengeretten var i beskæftigelse.

Antal arbejdstimer pr. uge for personer, hvis dagpengeret er ophørt i perioden januar 2013 – maj 2014, og som 2 mdr. efter ophør af dagpengeretten var i beskæftigelse.
 
Antal arbejdstimer i den 2. mdr. efter ophør af dagpengeretten.

Timer pr. uge (andel)

  • +35,16 timer (44,3)
  • 31,46 - 35,15 timer (13,3)
  • 24,06 - 31,45 timer (17,1) 
  • 9,26 - 24,05 timer (18,8)
  • - 9,25 timer (6,5)

Gennemsnitligt antal timer pr. uge 29