Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt forsøg med hyppige samtaler og dansktilbud

30-09-2014

Nyt forsøg med hyppige samtaler og dansktilbud til dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der taler dårligt dansk og har ringe tilknytning til det danske arbejdsmarked, træder i kraft 1. oktober 2014.

Forsøget er en udmøntning af regeringens tiltag om skarpere kontrol med EU/EØS-borgere, der modtager ydelser i Danmark og omfatter dagpengemodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere med en kort tilknytning til det danske arbejdsmarked og ringe danskkundskaber.

Personer omfattet af målgruppen skal have tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og månedlige samtaler i jobcentret.

Forsøgsordningen løber fra 1. oktober 2014 til 1. oktober 2016.

Love og regler

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet:

BEK nr 1029 af 26/09/2014 (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet:

VEJ nr 9723 af 29/09/2014 (nyt vindue)