Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag: Gensidig forsørgelsespligt skal have halv virkning i 2015

13-01-2015

Lovforslaget, der afskaffelser den gensidige forsørgelsespligt for samlevende i kontanthjælpssystemet, justeres, så det sikres, at 2015 bliver et overgangsår, som det blev aftalt med finanslovsaftalen for 2015.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har i dag fremsat et lovforslag om fradrag i kontanthjælpen for samlevers indtægter, så den gensidige forsørgelsespligt i 2015 får halv virkning, som efter hensigten.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev med finanslovsaftalen for 2015 enige om at afskaffe den gensidige forsørgelsespligt for samlevende par på en sådan måde, at afskaffelsen er fuldt indfaset i 2016, og at 2015 er et overgangsår, hvor den gensidige forsørgelsespligt har halv virkning svarende til 2014. Folketinget vedtog kort før jul lovforslaget, der udmønter den del af finanslovsaftalen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er blevet opmærksom på, at reglen om fradrag for en samlevers indtægter i den vedtagne lov ved en fejl er blevet ophævet fra den 1. januar 2015, hvor resten af lovforslaget trådte i kraft og ikke som tilsigtet fra den 1. januar 2016. Kommunerne har derfor ikke hjemmel til at foretage fradrag i hjælpen for en samlevers indtægter. Det betyder, at der reelt set ikke er halv virkning af den gensidige forsørgelsespligt i 2015.

Med det fremsatte lovforslag rettes der op på fejlen, så 2015 bliver et overgangsår, som aftalepartierne blev enige om.

Lovforslaget 1. behandles torsdag den 15. januar og ventes at træde i kraft 1. februar 2015, hvor kommunerne igen kan foretage fradrag for samleverens indtægter.

Lovforslag L 106 (nyt vindue)