Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konference sætter fokus på sundhed og beskæftigelse

01-10-2015

Flere undersøgelser peger på, at ledighed kan være med til at øge risikoen for et dårligere psykisk helbred. Samtidig medfører et dårligt psykisk helbred en større risiko for at forblive uden for arbejdsmarkedet.

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering holder derfor en konference 1. oktober 2015 for at orientere jobcentrene om resultaterne fra undersøgelserne om samspillet mellem ledighed og psykisk helbred. På konferencen vil der også blive diskuteret en række forslag til, hvad jobcentrene kan gøre for at hjælpe borgere med psykiske problemstillinger. 
  
Der vil især blive sat fokus på, at jobcentrene tidligt skal være opmærksomme på de ledige borgeres mentale trivsel, og på om der er behov for forebyggende sundhedstilbud.

Undersøgelser viser, at: 

  • Ca. 24 % af alle kontanthjælpsmodtagere er i behandling for psykisk sygdom. Samtidig viser Den Nationale Sundhedsprofil 2013, at cirka 43 % af kontanthjælpsmodtagere har et dårligt mentalt helbred sammenlignet med kun cirka 7 % af de beskæftigede.
  • Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening fra 2014 viser, at tab af job øger risikoen for psykisk sygdom.
  • Tal fra KORA fra 2010 viser samtidig, at når man først er blevet syg og tager psykofarmaka, så falder ens mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet med 1/3 for mænd. Og risikoen for at falde helt ud af arbejdsstyrken stiger med 50 %.

Vi ved desuden, at relativt små indgreb kan føre til positive effekter i ledige borgeres mentale helbred. Der er tale om nye, foreløbige tal fra en undersøgelse af sundhedsindsatser på en række jobcentre, som COWI gennemfører for Sundhedsstyrelsen. De nye tal viser en signifikant stigning i det mentale helbred hos borgere, som ved screening har vist et dårligt mentalt helbred og som følgende har modtaget tilbud rettet mod deres trivsel/psykiske udfordringer. I gennemsnit en stigning fra 24 til 45 på WHO-5 trivselsindeks. Tilbuddene til borgerne har haft en varighed på ca. 12 uger og har varieret blandt jobcentrene; fx mindfullness, stresshåndtering, mentorforløb, samtaler ved erhvervspsykolog, psykoedukation. Undersøgelsen bliver offentliggjort på konferencen.