Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ni projekter tildeles midler fra to satspuljer

14-10-2015

Ni projekter har fået tilsagn om støtte fra satspuljerne ”Rum til udsatte på arbejdsmarkedet” og ”Indslusning på arbejdsmarkedet”.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en udbudsrunde og afgivet tilsagn om støtte til ni projekter fra satspuljerne ”Rum til udsatte på arbejdsmarkedet” og ”Indslusning på arbejdsmarkedet”. Støtten er tildelt til projekter, der dels har til formål at bidrage til at skabe rum for fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet, dels til projekter der har til formål at understøtte udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Der vil blive foretaget en samlet erfaringsopsamling, når alle projekter er afsluttet.

Puljen ”Rum til udsatte på arbejdsmarkedet”

Fra puljen ”Rum til udsatte på arbejdsmarkedet” er der givet støtte til følgende projekter:

Dansk Handicap Forbund: Fjern barriererne

Projektet har til formål at skabe datamateriale til at belyse og fjerne barrierer for inklusion af personer med fysiske handicaps på arbejdsmarkedet. 

Danske Døves Landsforbund: Tekst til tegnsprog

Projektet har til formål at undersøge, om udvalgte grupper af døve jobsøgende og døve i beskæftigelse kan forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet ved at få adgang til at få oversat skriftlige tekster til dansk tegnsprog.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Arbejdsfastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer

Projektet har til formål at udvikle danske vejledninger og praktiske redskaber, der kan anvendes til at øge arbejdspladsernes muligheder for at forebygge, tidligt opspore og håndtere negative konsekvenser af psykiske helbredsproblemer blandt medarbejderne.

Socialt Udviklingscenter: Social IT i mentorforløb

Projektet har til formål at undersøge, hvordan og med hvilke resultater brug af social IT i mentorforløb kan medvirke til at styrke udsatte borgeres indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge og voksne med kognitive udfordringer som ADHD, angst og stress.

Puljen ”Indslusning på arbejdsmarkedet”

Fra puljen ”Indslusning på arbejdsmarkedet” er der givet støtte til følgende projekter:

Depressionsforeningen: Workshop forløb med fokus på overgangen til arbejdsmarkedet for mennesker sygemeldt med depression og angst

Projektets målgruppe er førtidspensionister og borgere sygemeldt med depression, angst eller bipolar lidelse, som ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Til dette formål betoner projektet individuelle redskaber og facilitering af netværk.

Job og Aktiv: Nye Tanker – Frigjort Potentiale

Målgruppen er mænd og kvinder over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har kognitive udfordringer, som gør, at de ikke fungerer i sociale og personlige sammenhænge. Projektet har til formål at udvikle materiale med redskaber, der skal hjælpe målgruppen med at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Jobcenter Vejle: På kanten af arbejdsmarkedet

Projektets målgruppe er udsatte borgere i ressourceforløb, personer på ledighedsydelse og kontanthjælp, som kun har en perifer tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet benytter sig af en række virksomhedsrettede elementer såsom brug af mentorer og vejledning til virksomhederne i forhold til at skabe rum på arbejdsmarkedet.

Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere: Joballiancen – Jobskabelse og jobformidling for ledige psykisk sårbare fleksjobbere

Formålet med projektet er trefoldigt; 1) at udvikle og afprøve kursuskoncepter rettet mod hhv. psykisk sårbare fleksjobbere og jobcentermedarbejdere, 2) formidle job til 40 psykisk sårbare og 3) opsamle og videreformidle erfaringer fra projektet. Målgruppen er psykisk sårbare fleksjobbere.

Marselisborg: RespektRum

Projektets formål er at bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet via en skræddersyet virksomhedsrettet indsats. Målgruppen er personer på ledighedsydelse mellem 40-60 år med psykiske vanskeligheder, misbrugsproblemer samt problemer med smerter i bevægelsesapparatet samt misbrug.