Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

2. møde om selvbookingsystem

05-11-2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer potentielle leverandører af selvbookingsystemer til møde.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil gerne invitere potentielle leverandører til 2. informationsmøde om frit valg af leverandør til selvbooking. Dette møde følger op på 1. informationsmøde afholdt 27/2-15. Materiale fra 1. møde kan læses her:

Materiale fra 1. orienteringsmøde om frit valg af leverandør til selvbookingsystem (nyt vindue)

Det nye informationsmøde har til formål at sikre, at potentielle leverandører af selvbookingsystemer har samme informationsniveau og dermed samme mulighed for at kunne udvikle et system til selvbooking, som de kan tilbyde kommunerne.

Vi vil på dette møde orientere leverandørerne om de tekniske forudsætninger for, at potentielle leverandører af selvbookingsystemer kan udvikle løsninger, der kan sluttes til DFDG – det såkaldte ”skiftespor” – samt informere om processen fremadrettet.

Tid og sted

Mødet vil finde sted onsdag den 25. november kl. 9.00-11.00 i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72A, 2300 København S.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering byder på morgenmad i forbindelse med mødet. Dagsorden og mødemateriale udsendes senest den 20. november.

Tilmelding

Tilmelding til mødet skal ske på følgende link senest 20/11-2015. Der er mulighed for at tilmelde op til tre mødedeltagere:

Tilmelding til 2. informationsmøde om frit valg af leverandør til selvbooking (nyt vindue)