Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af kommunernes brug af nytteindsats

05-11-2015

Kommunerne anvender generelt nytteindsats-ordningen som tiltænkt. Det viser to nye evalueringer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennem to evalueringer undersøgt kommunernes brug af nytteindsats-ordningen.

Den ene undersøgelse er en kvantitativ evaluering, som styrelsen selv har udarbejdet. Den viser, at nytteindsats gives til den tiltænkte målgruppe. Registerdata fra januar til november 2014 viser, at kommunerne primært anvender nytteindsats som aktiveringsredskab for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. Den viser også, at 15 pct. af målgruppen var aktiveret i nytteindsats i 2014, og at næsten alle landets jobcentre i 2014 aktiverede ledige i nytteindsats, og at de primært etablerer nytteindsatsforløb i kommunalt regi frem for i regioner eller i staten. 

Den kvalitative evaluering har DAMVAD udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og den viser også, at kommunerne generelt anvender ordningen efter hensigten og har fokus på, at der ikke må ske fortrængning. Dette er baseret på fokusgruppeinterviews og en survey blandt bl.a. jobcentre og borgere. Evalueringen peger også på, at kommunerne generelt finder det udfordrende at finde velegnede opgaver, og at der er forskel på, hvor systematisk kommunerne understøtter den lediges jobsøgning sideløbende med nytteindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil nu på baggrund af evalueringerne udarbejde inspirationsmateriale til kommunerne med gode eksempler på nytteindsats. Det forventes, at inspirationsmaterialet er færdigt i begyndelsen af det nye år.

Kvalitativ evaluering af nytteindsats

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014

Fakta om nytteindsats

Nytteindsats kan maksimalt vare i 13 uger.

Skal der oprettes nytteindsats på en arbejdsplads, skal ledelsen drøfte det med en tillidsrepræsentant eller en medarbejderrepræsentant.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte med tilskud. Det kaldes rimelighedskravet.

Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren skal skriftligt tilkendegive, at rimelighedskravet er overholdt.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd kan give dispensation fra rimelighedskravet.

Kommunernes strategi for nytteindsats skal årligt drøftes i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som kender arbejdsmarkedet og kan understøtte, hvad der er bedst for det lokale arbejdsmarked.