Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

26-11-2015

En ny bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere kan fra 1. december få indirekte betydning for virksomheder.

Der er udstedt en ny bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015.

Bekendtgørelsen er en gennemskrivning og opdatering af §§ 18-46 i bekendtgørelse om sygedagpenge på baggrund af praksis og behov for nye administrationsprocedurer.

Nogle af ændringerne kan have en indirekte betydning for virksomheder. Det drejer sig om:

  • ny opkrævnings- og rykkerprocedure for forsikringspræmier: Forfaldsdatoer for betaling af præmie er ændret fra en fast dato til en betalingsfrist på 4 uger. Derudover er der fastsat en betalingsfrist på 2 uger for betaling af rykkere. Ændringerne betyder for virksomhederne, at de altid vil få den samme betalingsfrist, uanset hvornår opkrævningen eller rykkeren er udsendt.
  • udelukkelse ved misbrug: Muligheden for at udelukke forsikrede fra forsikringsordningerne er ændret fra ”ved udgangen af en måned” til ”med øjeblikkelig virkning”, da der i disse tilfælde er tale om misbrug af sygedagpenge.
  • ændring af beløbsgrænse for udelukkelse: Beløbsgrænsen for udelukkelse af sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere er ændret fra 500 kr. til 1.000 kr. Det betyder, at en arbejdsgiver skal være i restance med mindst 1.000 kr., for at udelukkes af ordningen.
  • tidspunktet for dækning af forsikringen for private arbejdsgivere: Der er præciseret, at en arbejdsgiver ikke har ret til refusion for sygedagpenge for en sygdom, som er begyndt før forsikringen trådte i kraft.
  • udmeldelse hvis der foreligger særlige omstændigheder: Udmeldelse af sygedagpengeforsikringerne kan som udgangspunkt tidligst ske fra den dato, hvor anmodningen er modtaget. Ved ophør af virksomhed kan udmeldelsen dog i særlige tilfælde ske fra et tidligere tidspunkt. Disse regler er uændrede. Det er i bekendtgørelsen skrevet ind, hvornår der kan foreligge særlige tilfælde for udmeldelse fra et tidligere tidspunkt. Præciseringen er i overensstemmelse med gældende praksis.

I bekendtgørelsen er der også sket en række andre ændringer, som følge af at praksis er skrevet ind i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse nr. 1297 af 25. november 2015 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere på retsinformation.dk (nyt vindue)