Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny rapport om internationale studerendes karrierevalg

05-11-2015

Især vilkårene på det danske arbejdsmarked har positiv betydning for, at internationale studerende vælger at blive og søge job i Danmark efter studiet. Det viser en ny rapport om internationale studerende i Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i samarbejde med Styrelsen for videregående uddannelser (UDS) udarbejdet en rapport om internationale studerende i Danmark.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen følger op på en gruppe af internationale studerende i Danmark, der i 2012 blev spurgt til deres forventninger til deres karriere og studie. Undersøgelsen sammenholder gruppens forventninger til karrierer og studie med deres faktiske adfærd efter endt studie.

I rapporten er der fokus på den del af gruppen, der er dimitteret. Formålet er at analysere på, hvorvidt dimittenderne er blevet i Danmark efterfølgende, herunder om de har arbejde i Danmark, og hvad der har motiveret dem til hhv. at blive eller rejse fra Danmark igen.

Af de internationale studerende, der studerede i Danmark i 2012, og som har færdiggjort deres studie, bor 55 pct. i dag i Danmark. Af denne gruppe er 54 pct. i beskæftigelse, mens 46 pct. er arbejdssøgende eller på orlov.

Af gruppen af dimittender, der i dag bor i Danmark, planlagde 91 pct. allerede i 2012 at søge job i Danmark.

De faktorer, der særligt har haft betydning for beslutningen om at søge job i Danmark, er: Arbejds-/fritidsbalancen, lønniveauet og professionel udvikling. 92 pct. af de beskæftigede angiver, at deres danske uddannelse enten har meget eller nogen relevans for deres nuværende job.

Af rapporten fremgår det, at en række faktorer har positiv betydning for, at internationale studerende bliver og søger job i Danmark efter endt studie:

  • Dansk partner: Respondenter, der har en dansk partner, er mere tilbøjelige til at blive i Danmark.
  • Alder: Jo ældre respondenten er, des højere sandsynlighed er der for, at vedkommende bliver i Danmark.
  • Oprindelsesland: Respondenter uden for Norden er mere tilbøjelige til at blive i Danmark.
  • Studiejob: Respondenter, der har haft et studiejob i Danmark, er mere tilbøjelige til at blive i Danmark.
  • Fagområde: Respondenter med en teknisk eller sundhedsvidenskabelig uddannelse er mere tilbøjelige til at blive i Danmark.

Læs rapporten: Internationale studerende i Danmark - hvad har betydning for om internationale studerende bliver i Danmark efter endt studie?