Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

De fleste virksomheder kan skaffe ønsket arbejdskraft

18-12-2015

Langt hovedparten af virksomhederne har ikke problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Det viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation for efteråret 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringssituation for efteråret 2015 giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked og en indikation af omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft. Undersøgelsen af virksomhedernes rekrutteringssituation for efteråret 2015 viser en stigning i rekrutteringsudfordringerne fra et lavt niveau.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

  • 68 procent af landets virksomheder havde på interviewtidspunktet ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere. I efteråret 2014 var det 73 pct. af virksomhederne, der ikke havde behov for at rekruttere.
  • Andelen af virksomheder, der har ansat nye medarbejdere er steget fra 22 pct. af virksomhederne i efteråret 2014 til 26 pct. i efteråret 2015.
  • 7 procent af landets virksomheder har i efteråret 2015 oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I efteråret 2014 var det 5 pct. af virksomhederne, der oplevede udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

Benyttelse af rekrutteringsmuligheder

Blandt de virksomheder, der tilkendegiver udfordringer med at rekruttere, benytter meget få alle rekrutteringsmuligheder. •Godt 4 ud af 10 virksomheder, der har rapporteret om forgæves rekrutteringer, finder ifølge surveyen selv, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.

  • 3 ud af 4 stillinger, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, er kendetegnet ved at være en fast fuldtidsstilling indenfor normal arbejdstid. De resterende stillinger er enten tidsbegrænsede, deltidsstillinger, indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde og/eller skiftende arbejdstider.
  • I ca. en tredjedel af de rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, slog virksomheden stillingen op på Jobnet.
  • I hvert 4. rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, tog virksomhederne kontakt til det kommunale jobcenter.
  • I knap hver 10. rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening.
  • I halvdelen af tilfældene, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, gjorde virksomheden mindst én af de tre ting (opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening).

På landsplan har virksomhederne haft udfordringer med at rekruttere til ca. 18.000 stillinger. Heraf er 16 procent efterfølgende blevet besat af en medarbejder med en anden profil end oprindeligt efterspurgt. De 18.000 stillinger svarer til ca. 0,7 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I efteråret 2014 blev der registreret 13.900 forgæves rekrutteringer. I mellem 2006 og 2008 blev der til sammenligning registreret op til 70.000 forgæves rekrutteringer.

Der er omkring 750.000 jobåbninger årligt på det danske arbejdsmarked. Set i forhold til det samlede antal årlige jobåbninger på det danske arbejdsmarked, udgør antallet af forgæves rekrutteringer på 18.000 således en begrænset andel.

Rekrutteringsundersøgelsen viser, at ledige og ledige job ikke altid finder hinanden. I efteråret 2015 gælder det oftest job som tømrer, salgskonsulent, kok, murer, bygningsmaler, rengøringsassistent og tjener.

Fakta om undersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i efteråret 2015 gennemført en undersøgelse, hvor 14.000 virksomheder har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne repræsenterer ca. 42 pct. af landets samlede beskæftigelse.

Undersøgelse: Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Efterår 2015 (pdf) (nyt vindue)