Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Delvis raskmelding er udbredt blandt langtidssygemeldte

18-12-2015

En ny analyse viser, at hver anden person med i et langvarigt sygedagpengeforløb har en delvis raskmelding. Omfanget er større end tidligere anslået.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en analyse af brugen af delvise raskmeldinger blandt personer, der er sygemeldt fra deres job. Analysen fokuserer på tilfælde, hvor sygemeldingen varer mere end otte uger, og kommunerne har haft første samtale med den sygemeldte. Analysen bidrager med ny viden om, hvordan delvise raskmeldinger bliver anvendt i indsatsen for målgruppen.

Analysen viser, at hver anden person, der er sygemeldt i mere end otte uger, har en delvis raskmelding. Så godt som alle delvise raskmeldinger sker inden 26 ugers sygemelding. Det har ikke tidligere været muligt at vurdere omfanget af delvise raskmeldinger. De, der får en delvis raskmelding, kommer oftere – og hurtigere – tilbage til lønnet beskæftigelse end dem, der ikke får en delvis raskmelding.

Analysen viser desuden, at kvinder oftere får en delvis raskmelding, hvilket bl.a. skal tilskrives forskelle i, hvilke brancher de er ansat i.

Der er i reform af sygedagpengesystemet et styrket fokus på en arbejdspladsbaseret indsats, der kan bidrage til at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet. Delvis raskmelding er i den forbindelse et centralt redskab.

Download analysen: Brugen af delvise raskmeldinger (pdf) (nyt vindue)