Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt om EØS-arbejdsløshedsforsikring

07-12-2015

Præciseringer til a-kassernes administration om bl.a. eksport af dagpenge til Færøerne, ny principiel afgørelse fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og opretholdelse af bopæl for ’andre arbejdstagere end grænsearbejdere’.

Den 1. december 2015 trådte en ny bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland i kraft. Bekendtgørelsen indeholder en sammenskrivning af tidligere regler.

Samtidig er der indarbejdet præciseringer i den tilhørende vejledning vedrørende ændringer i bekendtgørelsen som følge af sygedagpengereformen. Ændringerne medfører, at der kan udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Der er også indarbejdet præciseringer til a-kassernes administration vedrørende blandt andet eksport af dagpenge til henholdsvis Færøerne og Danmark som følge af aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøerne Landsstyre af 20. november 2014.

Læs mere i nyhedsbrev til a-kasserne af 18. december 2014 (nyt vindue)

Læs om aftalen hos Beskæftigelsesministeriet (nyt vindue)

Ændringer i vejledning til EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

I vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. til EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, er der for det første lavet præciseringer relevante steder i vejledningen vedrørende eksport af dagpenge til hhv. Færøerne og Danmark.

For det andet er der indarbejdet ændringer i pkt. 116-117 i vejledningen samt indsat et eksempel, som en konsekvens af, at bekendtgørelsen er ændret som følge af sygedagpengereformen. Ændringen medfører, at der kan udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom.

Det er også foretaget præcisering af ændret praksis under pkt. 52 som følge af ny principiel afgørelse fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg om opfyldelse og placering af 4-ugers-kravet i relation til ferie inden afrejse til et andet EU/EØS-land med et PD U2. Afgørelsen ændrer den hidtidige praksis for placeringen af de 4 uger i den samlede ledighedsperiode. Læs mere herom på ARVID   (sagsnr. 15-073-0001).

Gå til ARVID (nyt vindue)

Endelig er der indarbejdet ændringer i pkt. 76 og 113, hvorefter a-kasserne i forbindelse med et medlems jobsøgning i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne med et PD U2, skal anmode om månedlige indberetninger om, hvorvidt medlemmet er tilmeldt arbejdsformidlingen, og om medlemmet følger landets kontrolforanstaltninger m.v.

Styrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at a-kasserne i højere grad end hidtil skal være opmærksomme på, at ’andre arbejdstagere end grænsearbejdere’ har opretholdt deres bopæl i Danmark, dels mens de har arbejdet i et andet EU/EØS-land og vender tilbage til bopælen i Danmark mindre end én gang om ugen, og dels når de bliver i arbejdslandet og modtager ydelser dér efter endt arbejdsforhold.

Hvis a-kassen vurderer, at de ikke kan anses for at have opretholdt deres bopæl i Danmark, kan de ikke længere betegnes som ’andre arbejdstagere end grænsearbejdere’. I så fald skal de opfylde et supplerende arbejdskrav på mindst 296 timer for at have ret til at medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra andre EU/EØS-lande til opfyldelse af de danske regler for ret til dagpenge.

Kriterierne for vurderingen af opretholdelse af bopæl er præciseret i pkt. 136 i vejledningen.

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland (nyt vindue)

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. til EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (nyt vindue)