Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om kontantydelse vedtaget

20-02-2015

Lovforslag om kontantydelse - L 111 - er vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 19. februar 2015.

Som led i finansloven for 2015 har regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten besluttet, at der etableres en ny midlertidig ydelse - kontantydelse.

Retten til kontantydelse omfatter personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse i perioden fra den 5. januar 2015 til og med den 2. juli 2017. Kontantydelsen kan ydes for 1/4 eller 1/2 år afhængigt af, hvornår den 2-årige dagpengeperiode er opbrugt.

Den samlede ydelsesret inklusive perioder med ret til særlig uddannelsesydelse kan dog ikke overstige 3 år i 2015, hvorefter der frem til 2. halvår i 2017 sker en gradvis afkortning af den samlede ydelsesperiode til 2 år.

En person, der ønsker at benytte sig af ordningen, skal selv kontakte kommunen for at få tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats og dermed få ret til at modtage kontantydelse.

Modtagere af kontantydelse har pligt til at stå til rådighed for arbejde, tilbud og samtaler og skal som udgangspunkt deltage i tilbud om virksomhedspraktik og nytteindsats m.v. efter beskæftigelsesindsatsloven.

For medlemmer, som står overfor at opbruge arbejdsmarkedsydelsen eller dagpengene, skal kassen som led i deres generelle vejledningspligt informere medlemmerne om, at de muligvis vil kunne have ret til kontantydelse, og at de derfor skal henvende sig til kommunen for at høre om reglerne.

Loven træder i kraft den 1. marts 2015. Overgang til kontantydelse vil tidligst kunne blive aktuel i oktober 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil snarest muligt udsende orienteringsskrivelse til samtlige kommuner, a-kasser mv. om det nærmere indhold af lovforslaget. Endvidere vil styrelsen med hjemmel i loven udstede rådighedsbekendtgørelse vedrørende kontantydelse samt revidere relevante bekendtgørelser som følge af indførelsen af kontantydelse.

Lovforslag L 111 (nyt vindue)