Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Møde om selvbookingsystem

03-02-2015

STAR inviterer potentielle leverandører af selvbookingsystemer til et informationsmøde

Kære Leverandør

Jf. tillægsbetænkningen til lovforslag L59 (lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.) er der indgået en politisk aftale om, at kommunernes jobcentre frit vil kunne vælge leverandør af selvbookingsystem, når implementeringen af selvbooking på landsplan er gennemført og stabil. Dette vil tidligst være primo 2016. Det vil være kommunerne hver især eller i fællesskab, der kan erhverve andre selvbookingsystemer.

For at sikre en god proces omkring markedsgørelsen af området, vil STAR allerede nu gerne invitere potentielle leverandører af selvbookingsystemer til et informationsmøde, hvor STAR gennemgår processen for markedsgørelse, herunder tidsplanen og tekniske forberedelser. KL deltager også i mødet.

Mødet vil finde sted i STAR, Njalsgade 72A, 2300 København S.

Fredag den 27. februar fra 9.00-11.00 i Atrium 4.

STAR byder på morgenmad i forbindelse med mødet. Dagsorden og mødemateriale udsendes senest den 23. februar.

Der er mulighed for at tilmelde op til 3 mødedeltagere.

Mødet vil være det første af en række orienteringsmøder om processen for markedsgørelse. Møderne vil finde sted i løbet af 2015, og frem til implementeringen af selvbooking på landsplan er gennemført og stabil, tidligst primo 2016.

 

Med venlig hilsen
 Jesper Hammerich Lux