Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opstartskonferencer i forbindelse med beskæftigelsesreformen

10-02-2015

STAR afholder i løbet af marts måned tre regionale opstartskonferencer om beskæftigelsesreformen, der træder i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015.

Som led i implementeringen af beskæftigelsesreformen afholder STAR tre regionale opstartskonferencer med deltagelse af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen. Formålet med konferencerne er at præsentere rammerne for reformen og give eksperters og praktikeres bud på, hvordan reformen kan udmøntes i praksis.

Beskæftigelsesministeren vil fortælle om regeringens visioner med reformen. Herudover vil adjunkt ved Aarhus Universitet Kenneth Lykke Sørensen give et indblik i, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen for de jobparate ledige. Konferencerne sætter ligeledes fokus på to af beskæftigelsesreformens centrale elementer: et tæt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser samt en styrket uddannelsesindsats. Hver konference byder derfor på konkrete eksempler på, hvordan samarbejde mellem jobcentre og a-kasser samt mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner kan udformes i praksis.

Konferencerne afholdes i Vejle, København og Aalborg. STAR har inviteret lokale politikere, medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser, beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedets parter og ansatte i uddannelsesinstitutioner til at deltage.