Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Støtte til nye projekter for internationale medarbejdere og deres familier

10-02-2015

STAR har afholdt en ansøgningsrunde og givet støtte til fire nye projekter, som skal få flere internationale medarbejdere og deres familier til at deltage i det lokale fritids- og kulturliv.

Netværk er vigtige for at fastholde internationale talenter i Danmark, og en række undersøgelser – senest Expat study 2014 – har vist, at internationale medarbejdere og deres familier efterspørger netværk. 

Det er i lokalsamfundet at netværk skabes, og deltagelse i det lokale forenings-, fritids- og kulturliv er afgørende for en god integration. Mange internationale borgere mangler dog konkret viden om foreningslivet og har svært ved at finde de oplysninger, de skal bruge, da hovedparten af informationen er på dansk. Selve foreningstanken, som den praktiseres i Danmark, kan også være ukendt for mange af de internationale borgere.
 De fire nye projekter skal bidrage til at forbedre integration af de internationale borgere i lokalområdet, samtidig kan andre lære af projekternes erfaring.  

Følgende fire projekter er støttet:

Leisure in Lyngby:

  • Der etableres en portal med indgang til lokale foreningers hjemmesider og information om foreningstanken. En sådan portal eksisterer hverken på dansk eller engelsk i dag. Desuden får mindst 10 lokale foreninger hjælp til at udarbejde engelsksprogede hjemmesider. Projektet gennemføres af Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk i samarbejde med en række lokale samarbejdspartnere, bl.a. Lyngby Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Vidensby – en forening etableret på tværs af det private erhvervsliv og den offentlige sektor, som har som formål at udvikle Lyngby-Taarbæk til en levende videns- og universitetsby.

Connecting Internationals and Danes through Culture and Sport:

  • Projektet skal skabe netværk for internationale tilflyttere, der har skrevet kontrakt med en dansk virksomhed, og som skal til Danmark med evt. medfølgende familie. Netværksskabelsen sker gennem etablering af en pre-arrival pakke med information om bl.a. foreningsliv og spørgeskema til behovsafstemning og efterfølgende introduktion og match med fritidsforeninger. Projektet gennemføres af International Community under Erhverv Aarhus og der er indgået aftale med en række internationalt orienterede virksomheder.

Welcoming newcomers in Danish clubs:

  • Projektet omfatter udvikling af hhv. en mentorordning og en engelsksproget app, der gør indgangen til foreningerne bedre og nemmere for ny-tilflyttede expats og deres familier. Informationerne om fritidsmulighederne bliver derved samlet et sted, og der kan gives en personlig kontakt og hjælp til at komme i gang ved mentor-ordningen. Den færdige app stilles til rådighed for andre kommuner, organisationer mv. Projektet gennemføres af Esbjerg Kommune i samarbejde med bl.a. Esbjerg Idrætsråd, Esbjerg International Community og work-live-stay southern Denmark.

Leisure guiding i International House Copenhagen:

  • Der etableres et team af frivillige fritidsguider, som yder personlig rådgivning i forhold til målgruppens behov. Projektet bygger videre på et pilotprojekt, som Københavns Kommune har gennemført siden foråret 2014. Med projektet udvides indsatsen til partnerskabskommuner fra regionerne. Desuden vil projektet indgå i den regionale talentstrategi udarbejdet af Copenhagen Capacity m.fl. med et initiativ om at udlevere fribilletter til nye internationale borgere til byens fritids- og kulturfaciliteter. Projektet gennemføres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med en række lokale foreninger.