Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Koch-udvalget anbefaler en ny virksomhedsrettet indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

17-03-2015

Ekspertgruppens anden og sidste rapport om udredning af den aktive beskæftigelsesindsatsen.

Ekspertgruppen med Carsten Koch i spidsen har netop afleveret sin anden og sidste rapport til regeringen. Der foreslås i rapporten en ny og langt mere virksomhedsrettet indsats for de godt 500.000 borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Udgangspunktet for ekspertgruppens anbefalinger er, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, også selvom de har begrænsninger i arbejdsevnen. Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes gennem nye målrettede virksomhedstilbud, stærke incitamenter til at vælge virksomhedstilbud, en styrket mentorordning og mere fokus på at servicere og samarbejde med virksomheder.

Ekspertgruppen har også lagt vægt på, at der kommer mere kvalitet og indhold i den tværfaglige indsats og større fokus på borgerens progression. Endelig har ekspertgruppen påpeget, at der er et uudnyttet potentiale i at styrke mulighederne for, at borgere i målgruppen kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse. Det er baggrunden for, at ekspertgruppen vil styrke brobygningsforløb til uddannelse samt målrette både revaliderings- og voksenlærlingeordningen, så de to ordninger i højere grad bidrager til at løfte kompetencer blandt borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Ekspertgruppen består af:

  • Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesrådet (BER) og tidligere skatte- og sundhedsminister
  • Michael Rosholm, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand
  • Per Kongshøj Madsen, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, og formand for AE, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen

Ekspertgruppens rapport:

Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet (pdf) (nyt vindue)

Analyser og evalueringer, der er udarbejdet for ekspertgruppen:

Damvads analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere (pdf) (nyt vindue)

Deloittes analyse af barrierer og udfordringer for tværgående indsats, styring og organisering (pdf) (nyt vindue)

SFI’s evaluering af mentorordningen (pdf) (nyt vindue)

Rambølls analyse af den tværfaglige rehabiliterende indsats (pdf) (nyt vindue)

Rambølls evaluering af revalideringsordningen (pdf) (nyt vindue)

Deloitte & CARMA’s analyse af ydelsessystemer, reformer og indsatser overfor ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i fem lande (pdf) (nyt vindue)

Pressemeddelelse og øvrigt materiale på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)