Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Borger nr. 4000 har nu booket sin egen samtale

23-04-2015

De ledige har nu mulighed for at booke deres samtaler i en række af landets jobcentre. Selvom det ikke er alle jobcentre, der endnu tilbyder Selvbooking, tyder de første erfaringer på, at både de ledige og jobcentrene har taget muligheden til sig.

En af målsætningerne i både beskæftigelses-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne er, at den enkelte borger i højere grad skal tage ansvar for sit eget forløb i jobcentret. Muligheden for at booke sin egen samtale i jobcentret er en helt central del af dette, da det sætter borgerne i centrum.

Men hvordan sikrer man, at et nyt værktøj som dette bliver en succes i jobcentret? Hvordan får man nyt IT til at spille sammen med medarbejdernes hverdag?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger løbende op på, hvordan implementeringen af Selvbooking går i jobcentrene. 4 kommuner, der alle har oplevet stor succes med Selvbooking, giver herunder deres bud på, hvordan man løser ovenstående udfordringer.

Borgerne kan og vil gerne selv booke deres egne samtaler

Hos alle de adspurgte kommuner har man oplevelsen af, at efterspørgslen blandt borgerne er høj. Henrik Kærgaard, jobcenterchef i Aabenraa kommune, har bl.a. bemærket: ” Der er ingen problemer med at få fyldt de åbne tider ud, vi tilbyder til Selvbooking. Hvis der er en der afbooker, kommer der som regel en ny og snupper tiden med det samme.”

I Aalborg kommune er der også godt gang i bookingerne fra borgernes side – nogle er endda lidt FOR ivrige, fortæller projektleder Ann Mølgaard: ”En af vores største udfordringer har været, at nyledige borgere, der endnu ikke har fået tildelt en sagsbehandler, opdager knappen på Jobnet og booker en samtale -  selvom det egentligt er meningen, at de først må booke samtaler når de har været til den første samtale!” fortæller hun.

Medarbejdernes opbakning er afgørende

I Jobcenter Sorø er det, ifølge konstitueret arbejdsmarkedschef, Kenneth Damsgaard Hyde, afgørende at man får medarbejderne til at støtte op om projektet fra start. ”Det er vigtigt at få medarbejderne til at tænke digitalt og fokusere på de muligheder et nyt værktøj giver, da især selvbetjeningsmuligheder er voldsomt efterspurgt blandt borgerne”, siger han og tilføjer: ”Vi prioriterer IT og melder os ind så snart vi har muligheden. Jo hurtigere man kommer i gang, desto hurtigere går det også med at få udryddet eventuelle startvanskeligheder.”

Også i Skanderborg kommune, kan man nikke genkendende til at medarbejdernes opbakning er central for at sikre en effektiv implementering. Her gik det en smule langsomt til at starte med, men efter kommunen åbnede op for, samtlige forsikrede ledige kunne booke tider hos alle vejledere der arbejder med målgruppen – gik det pludselig stærkt. Projektleder Maria Tribler slår fast, at god intern dialog er afgørende for, at projektet bliver en succes. ”Man skal bruge tid på, at informere og overbevise vejlederne om fordelene ved selvbooking. For tror de ikke på det - så gør borgerne heller ikke.”

Dialog er vejen frem

I Aalborg kommune har information og dialog også været i fokus fra start. ”Vi har gjort rigtig meget ud af at informere både medarbejdere, ledere og teamledere helt fra start, og holder løbende opstartsmøder i de forskellige afdelinger, hvor vi informerer om Planner” fortæller projektleder Anders Kallestrup Mortensen og tilføjer: ”Selvfølgelig møder man noget modstand, når man skal til at forholde sig til et nyt system, men vi har heldigvis rigtig mange engagerede medarbejdere, der agerer ambassadører.”

Aabenraa kommune har også oplevet, at medarbejdernes engagement, lyst og viden har afgørende betydning for, om implementeringen af et nyt IT-værktøj kommer godt fra start. Men jobcenterchef Henrik Kærgaard fremhæver også, at det ikke kun er lysten, der driver værket: ”Det er vigtigt at bruge den nødvendige tid på at planlægge og lægge en strategi.  Det er ikke noget der kommer af sig selv – og strategien skal naturligvis tilpasses både værktøjet, og den reform det skal understøtte. Derfor er det vigtigt, at de medarbejdere der driver indsatsen har praktisk erfaring, og ikke kun forstand på IT.”

Hos Aalborg kommune har man også haft stort fokus på at planlægge indsatsen ud fra medarbejdernes praktiske virkelighed. ”Vi tager udgangspunkt i hver enkelt afdeling, deres målgruppe og dennes behov, og så lægger vi en lokal implementeringsplan før udrulning. Og så har vi en projektgruppe for superbrugere ude i afdelingerne, som mødes i en tværgående projektgruppe og kan trække på hinandens erfaringer.” fortæller Anders Kallestrup Mortensen.

Styrelsen er glade for den gode modtagelse

I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der stor tilfredshed med den gode modtagelse, som Selvbooking har fået.
”Det er utrolig glædeligt, at både de ledige og medarbejderne på jobcentrene har taget så godt imod Selvbooking. Det er jo altid svært, når man skal vænne sig til nye arbejdsgange og nye redskaber, men Selvbooking kommer forhåbentlig til at gøre hverdagen lettere for både ledige og medarbejdere på jobcentrene, når man først er kommet i gang ”, siger Jesper Hammerich Lux, kontorchef i Digitalisering og Support.

Der er også ros til kommunerne for den store indsats med at rulle de nye redskaber og arbejdsgange ud.
”Det er skoleeksempler på god implementering, vi hører om i de her kommuner”, siger Jesper Hammerich Lux. ”Det afgørende er jo netop, at man får lagt en strategi, kommer i gang hurtigst muligt og får talt åbent om de vanskeligheder, der uundgåeligt opstår. Præcis som de her kommuner har gjort.”